เผยอัตราว่างงาน คนจบปริญญา ว่างงานมากสุด

Home / ข่าวทั่วไป / เผยอัตราว่างงาน คนจบปริญญา ว่างงานมากสุด

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เปิดเผยภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2555 ของผู้ที่ที่อยู่ในกำลังแรงงาน ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.62 ล้านคน ดังนี้
– ผู้มีงานทำ 37.92 ล้านคน
– ผู้ว่างงาน 3.15 แสนคน และ
– ผู้ที่รอฤดูกาล 3.78 แสนคน

จากจำนวนผู้ว่างงานเดือนมกราคม 3.15 แสนคน (ลดลง 5.9 หมื่นคน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2554)
1.แบ่งตามกลุ่มอายุ พบว่า
– ผู้มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 2.9 (ปกติในกลุ่มนี้อัตราการว่างงานจะสูงอยู่แล้ว)
– อายุ 25 ปีขึ้นไป มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.5

2.แบ่งตามระดับการศึกษา พบว่า
– ระดับอุดมศึกษา มีอัตราการว่างงานมากที่สุด 9.8 หมื่นคน
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอัตราการว่างงาน 8.3 หมื่นคน
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีอัตราการว่างงาน 6.5 หมื่นคน
– ระดับประถมศึกษา  มีอัตราการว่างงาน 4.8 หมื่นคน
– ต่ำกว่าประถมศึกษา มีอัตราการว่างงาน 2.1 หมื่นคน

ทั้งนี้ ระดับที่มีผู้ว่างงานมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2554 คือ ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 1.3 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น 1.1 หมื่นคน

Mthai News


เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com