พม. ล้อมคอก เด็กมั่วเกมพุ่ง ขายตัว-เร่ร่อน

Home / ข่าวทั่วไป / พม. ล้อมคอก เด็กมั่วเกมพุ่ง ขายตัว-เร่ร่อน

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2552 มีนายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมฯ เป็นประธาน ได้มีการประชุมติดตามผลการทำงานของคณะอนุกรรมการในชุดต่างๆเพื่อแก้ปัญหาใน กลุ่มเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ทั้ง นี้ นายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมฯ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า เบื้องต้นเท่าที่รับรายงานการติดตามเด็กในโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กใน ชุมชนปีที่ผ่านมา ใน 24 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่าเด็กกำลังประสบปัญหาหลายๆด้าน เช่น ถูกทารุณกรรม มีพฤติกรรมเสพสุรา บุหรี่ ยาเสพติด มั่วสุมทางเพศแข่งขันมอเตอร์ไซค์ หรืออย่างคณะอนุกรรมการติดตามการให้สถานะบุคคลแก่เด็ก พบว่าครอบครัวที่อาศัยอยู่ชุมชนข้างทางรถไฟ ประมาณ 80-90 ครอบครัว หรือประมาณ 300-400 คน ต้องอยู่อย่างไร้สถานะ เมื่อเด็กเกิดมาพ่อแม่ไม่ยอมไปแจ้งเกิดให้เพราะไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลัก แหล่ง ทำให้เด็กไม่ได้เรียนบางรายผู้ปกครองใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการหาเงิน เลี้ยงครอบครัว ให้ไปเป็นขอทาน ขายพวงมาลัย และยังพบวัยรุ่นสาวประกอบอาชีพค้าบริการด้วย

นาย อิสสระกล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานจากคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดชลบุรี พบว่าเด็กในเมืองพัทยามีปัญหาหลายประการ เช่น ชาวต่างชาติล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กชาย ปัญหาร้านเกมที่ปล่อยให้เด็กเล่นและชี้ช่องทางให้เด็กที่ติดหนี้กับทางร้าน ก่อนจะชักจูงให้ไปขายบริการทางเพศกับชาวต่างชาติ รวมทั้งปัญหาด้านขบวนการค้ามนุษย์ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาต่างๆดังกล่าว ที่ประชุมมีมติเดินหน้าโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในชุมชน ปี 2552 โดยจะขยายเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเพิ่มอีก 20 จังหวัด ทั้ง 4 ภูมิภาค จากเดิมมีเพียง 24 จังหวัด ส่วนกรณีเด็กไร้สถานะ จะต้องแก้ไขที่ตัวของพ่อแม่เด็กด้วย เช่น จัดหาที่อยู่ให้เป็นหลักแหล่ง หาอาชีพให้ทำ หากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาจใช้วิธีส่งไปให้สถานสงเคราะห์รับดูแล

รม ว.การพัฒนาสังคมฯ กล่าวด้วยว่า กรณีเด็กติดเกมจะประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดูแลเข้มงวดยิ่งขึ้น โดยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบใบอนุญาตร้านเกมต่างๆ หากพบการกระทำผิด ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับก็ต้องสั่งให้ปิดกิจการทันที เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมมีเยาวชนเข้าไปใช้บริการร้านเกมจำนวนมาก เสี่ยงต่อภัยต่างๆที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานติดตามการดำเนินงาน คุ้มครองเด็กเมืองพัทยา คณะอนุกรรมการปฏิบัติการพิเศษเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพเมืองพัทยา พร้อมกับเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วยวิธีการ คุ้มครองสวัสดิภาพ เด็กที่ถูกทารุณกรรม หรือถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีกรอบการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อพบเด็กที่ ประสบปัญหาในด้านต่างๆ

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก ไทยรัฐ