นักเศรษฐศาสตร์ ชี้ 4 โครงการแจ่ม 7 โครงการห่วย ประชานิยมรัฐบาล

Home / ข่าวทั่วไป, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / นักเศรษฐศาสตร์ ชี้ 4 โครงการแจ่ม 7 โครงการห่วย ประชานิยมรัฐบาล


(ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข่าว)

นักเศรษฐศาสตร์ ชี้ 7 โครงการประชานิยมสุดห่วย

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 27 แห่ง จำนวน70คน เรื่อง นโยบายประชานิยมส่งผลดีหรือเสียต่อประเทศไทย พบว่า  

58.6% นักเศรษฐศาสตร์เห็นว่าโครงการประชานิยมไม่ช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
38.6% นักเศรษฐศาสตร์คิดว่าช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้บ้างแต่ไม่ยั่งยืน

สำหรับโครงการประชานิยมจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจได้หรือไม่  
50.0 % นักเศรษฐศาสตร์คิดว่าช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจได้บ้างแต่ไม่ยั่งยืน  
47.1% นักเศรษฐศาสตร์คิดว่าไม่ช่วย

สำหรับโครงการประชานิยมจะนำไปสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศ (Domestic Demand) มากขึ้นได้หรือไม่  
52.9% นักเศรษฐศาสตร์คิดว่าช่วยทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีความเข้มแข็งขึ้นได้บ้างแต่ไม่ยั่งยืน
40.0% นักเศรษฐศาสตร์คิดว่าไม่ช่วย

โครงการประชานิยมที่มีการแทรกแซงกลไกราคาผ่านโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรต่างๆ ของรัฐบาลจะก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญ(โดยเฉพาะในระยะยาว)
77.1% นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าจะเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น การโก่งราคาเกษตรกร
68.6 % นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่ารัฐบาลจะไม่สามารถกำหนดราคาขายในตลาดโลกได้ เนื่องจากสินค้าเกษตรจะเก็บไว้นานไม่ได้ และจะขาดทุนจากการดำเนินโครงการ
65.7% นักเศรษฐศาสตร์เห็นว่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดพลาด ราคารับจำนำที่สูงจะทำให้เกษตรกรขยายการเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น
60.0% นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจะลดลง

การประเมินผลได้สุทธิจากนโยบายประชานิยมกับงบประมาณที่ใช้ไป
77% นักเศรษฐศาสตร์เห็นว่าผลได้สุทธิจากนโยบายประชานิยมจะน้อยกว่างบประมาณที่ใช้ไป  
5.7% นักเศรษฐศาสตร์เท่านั้นที่เห็นว่าผลได้สุทธิจากนโยบายประชานิยมจะมากกว่างบประมาณที่ใช้ไป

เมื่อถามว่าคนไทยเสพติดนโยบายประชานิยมหรือไม่  
48.6% นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าประชาชนเสพติดโครงการประชานิยมแล้ว  
47.1% นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าประชาชนเริ่มเสพติดโครงการประชานิยม (ไม่มีนักเศรษฐศาสตร์คนใดเลยที่เห็นว่าคนไทยยังไม่เสพติดโครงการประชานิยม)  

นักเศรษฐศาสตร์ประเมินนโยบายประชานิยมของรัฐบาลชุดปัจจุบัน พบว่า 7 โครงการเป็นโครงการประชานิยมที่ไม่ดี โดยมี 4 โครงการที่เป็นโครงการประชานิยมที่ดี และ 5 โครงการที่เป็นโครงการประชานิยมที่ดีแต่มีวิธีดำเนินการไม่ถูกต้อง 

มีโครงการประชานิยมที่ไม่ดีจำนวน 7 โครงการ
65.7%  โครงการโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
65.7% โครงการแจกแท็บเลต พีซี
58.6% โครงการรถยนต์คันแรก
51.4% โครงการบัตรเครดิตพลังงานสำหรับผู้ประกอบการอาชีพ รถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ
45.7% โครงการบัตรเครดิตเกษตรกรเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต 45.7%
42.9% โครงการชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง บางประเภทชั่วคราว เพื่อให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงทันที
37.1% โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวงเงินจังหวัดละ 100 ล้านบาท

มีโครงการประชานิยมที่ดีแต่ใช้วิธีดำเนินโครงการที่ไม่ถูกต้องจำนวน 5 โครงการ
50.0% โครงการการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน
45.7% โครงการจบปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท
40.0% โครงการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย
40.0% โครงการเพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อีกแห่งละ 1 ล้านบาท
40.0% โครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นจำนวนเงิน 3-5 แสนบาทต่อหมู่บ้าน

มีโครงการประชานิยมที่ดีจำนวน 4 โครงการ
80.0% โครงการเบี้ยยังชีพคนชราแบบขั้นบันได
78.6% โครงการอินเทอร์เน็ตฟรีในที่สาธารณะ
71.4% โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคได้จริง
47.1% โครงการบ้านหลังแรก (คืนภาษี-เพิ่มค่าลดหย่อน)

Mthai News


เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com