ดาราพรึบ! แห่เข้าคอร์สอบรมภาษีของสรรพากร

Home / ข่าวทั่วไป, ภาพข่าว, เศรษฐกิจ-ธุรกิจ / ดาราพรึบ! แห่เข้าคอร์สอบรมภาษีของสรรพากร


ดาราพรึบ! แห่เข้าคอร์สอบรมภาษีของสรรพากร

ผู้สื่อข่าว Mthai News รายงาน เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2555 ที่ผ่านมา กรมสรรพากรจัดให้มีการสัมมนา เรื่อง  “การเสียภาษีอากรของนักแสดงสาธารณะ” ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร โดยมี ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเสียภาษีให้กับดารานักแสดง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจในขอบเขตของคำว่านักแสดงสาธารณะตามประมวลรัษฎากร พร้อมกับภาระหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถอยู่ในระบบการเสียภาษีอย่างภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคม

ซึ่งกรมสรรพากรได้เปิดช่องทางการให้บริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้าทุกคนเพื่ออำนวยความสะดวกสบายและลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรและลูกค้า เช่น มีการแนะนำและตอบปัญหาทางโทรศัพท์ RD Call Center 1161 หรือจัดสัมมนาภาษีให้ความรู้อย่างเปิดกว้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


บรรยากาศภายในงานมี ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากรเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และ นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้การเสียภาษี โดยมีดารานักแสดง พิธีกร ผู้จัดละคร และผู้ผลิตรายการเข้าร่วมฟังการบรรยายกันอย่างหนาแน่น เช่น พลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, เบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา, นก-จริยา แอนโฟเน่, โก๊ะตี๋ อารามบอย, ปุ๊กลุก-ฝนทิพย์ วัชรตระกูล, ฝ้าย-ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว, บอส-โตนนท์ วงศ์บุญ, หลุยส์-อัมรินทร์ สิมะโรจน์, ไบรท์-พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ, เอ-วราวุธ เจนธนากุล, จิ๊บ-ปกฉัตร เทียมชัย, บอย-โชคชัย บุญวรเมธี, ต่าย-ชัชฎาภรณ์ ธนันทา

สำหรับการเสียภาษีของดารานักแสดงสาธารณะนั้น ทางบริษัทผู้ว่าจ้างต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ในแต่ละงาน เพื่อนำส่งกรมสรรพากร ในขณะที่ดารานักแสดงเมื่อถึงสิ้นปีต้องรวบรวมรายได้ทั้งหมดของตนเองที่ได้รับมาคำนวณทั้งหมดก่อน โดยคิดรวมรวมตามขั้นบันได คือ
150,001 – 500,000 เสีย 10%
500,001 – 1,000,000 เสีย 20%
1,000,001 – 4,000,000 เสีย 30%
4,000,001 ขึ้นไป เสีย 37%
จากนั้นนำรายได้ที่โดนหักตามขั้นบันไดมาลบกับเงินภาษีรวมที่เคยโดยหักไว้ ณ ที่จ่าย 5% ก็จะได้ยอดเงินที่ชำระค่าภาษีในแต่ละปี

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากร ได้ดำเนินการตรวจสอบการเสียภาษีของดารานักแสดงมาอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการสุ่มตรวจ เนื่องจากระบบไอทียังไม่พร้อม ถ้าพร้อมเมื่อไหร่รายชื่อผู้เสียภาษีก็จะขึ้นมาทั้งหมดซึ่งจะง่ายต่อการตรวจสอบมากขึ้น ดร.สาธิต กล่าว

Mthai News


ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com