กทม.ของบ 1.3 หมื่นล้าน ทำ26โครงการ แก้น้ำท่วมกรุงเทพ

Home / ข่าวทั่วไป, ข่าวน้ำท่วม / กทม.ของบ 1.3 หมื่นล้าน ทำ26โครงการ แก้น้ำท่วมกรุงเทพ

อุโมงค์ระบายน้ำ

นายสัญญา ชีนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในอนาคต โดยใช้งบประมาณ 350,000 ล้านบาทนั้น

ทางสำนักการระบายน้ำ (สนน.) ได้เสนอขออนุมัติแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำระยะยั่งยืนกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 โครงการ งบประมาณจำนวน 13,943 ล้านบาท ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) แล้ว ก่อนเสนอรัฐบาลเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป ประกอบด้วย

1.สร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 4.9 พันล้านบาท
2.ปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญ-คลองสนามชัย (สร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองพระยาราชมนตรี ตอนที่ 2) 470 ล้านบาท
3.ปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านเหนือคลองภาษีเจริญ ช่วงคลองมหาสวัสดิ์ (สร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองพระยาราชมนตรี ตอนที่ 3) 558 ล้านบาท
4.ปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองดาวคะนอง (สร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อนค.ส.ล.คลองรางสะแก) 360 ล้านบาท 5.สร้างเขื่อนค.ส.ล.และประตูระบายน้ำคลองบางเขน (ถ.พิบูลสงคราม-คลองบางบัว) 751 ล้านบาท
6.สร้างเขื่อนค.ส.ล.และประตูระบายน้ำ คลองเปรมประชากร คลองบางเขน-ประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรฝั่งใต้ 1,343 ล้านบาท
7.สร้างเขื่อนค.ส.ล.และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้ารามคำแหงถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ 2,206 ล้านบาท
8.สร้างเขื่อนค.ส.ล.และประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ ถ.สุขุมวิท-ประตูระบายน้ำลาดกระบัง 1,837 ล้านบาท
9.สร้างเขื่อนค.ส.ล.และประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ ถ.กาญจนาภิเษก-ตลาดมีนบุรี 709 ล้านบาท
10.สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำตามแนวคลองสายหลัก พื้นที่ฝั่งตะวันออก 140 ล้านบาท
11.สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำตามแนวคลองสายหลัก พื้นที่ฝั่งตะวันตก 113 ล้านบาท
12.ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำคลองลำกระดาน 2 (ถ.ไมตรีจิต) 15 ล้านบาท
13.ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำคลองแปด (ถ.ไมตรีจิต) 21 ล้านบาท
14.ปรับปรุงทำนบกั้นคลองเก้า (ถ.ไมตรีจิต) 21 ล้านบาท
15.ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำคลองสิบ (ถ.คลองสิบ-สิบสี่) 21 ล้านบาท
16.ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำคลองสิบเอ็ด (ถ.คลองสิบ-สิบสี่) 22 ล้านบาท
17.ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำคลองบุหรีพวง (ถ.คลองสิบ-สิบสี่) 14 ล้านบาท
18.ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำคลองสิบสอง (ถ.คลองสิบ-สิบสี่) 21 ล้านบาท
19.ปรับปรุงประตูระบายน้ำบางชัน (คลองแสนแสบ) 10 ล้านบาท
20.ปรับปรุงประตูระบายน้ำลาดพร้าว 56 จำนวน 29 ล้านบาท
21.ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองหนึ่งตะวันตก (คลองสามวา) 22 ล้านบาท
22.เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำบางซื่อ 75 ล้านบาท
23.เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสามเสน 72 ล้านบาท
24.เพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบำหรุ 27 ล้านบาท
25.ปรับปรุงประตูระบายน้ำแสนแสบ (มีนบุรี) 35 ล้านบาท
และ 26.สร้างประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ 150 ล้านบาท

Mthai News