ตามคาด! อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งหัวหน้า ภูมิใจไทย

Home / ข่าวทั่วไป / ตามคาด! อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งหัวหน้า ภูมิใจไทย

อนุทิน ชาญวีรกูล

วันนี้(14 ต.ค.) ในการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคภูมิใจไทย(ภท.) เพื่อเลือกหัวหน้า และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยชุดใหม่ มีแกนนำพรรคเดินทางมาเข้าร่วมประชุม อาทิ นายชัย ชิดชอบ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ นายประจักษ์ แก้วกล้าหาญ ส่วน ส.ส.กลุ่มมัชฌิมา ของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รวม 7 คนไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุม มีเพียงนายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ อดีตกรรมการบริหารพรรค มาเข้าร่วมเพียงคนเดียว

ทั้งนี้ที่ประชุมได้เลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล บุตรชายนายชวรัตน์ ชาวีรกูล เป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรค, รองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ และนายประจักษ์ แก้วกล้าหาญ โดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ น้องชาย นายเนวิน ชิดชอบ เป็นเลขาธิการพรรค นายศุภชัย ใจสมุทร เป็นรองเลขาฯ

นางนาที รัชกิจประการ เป็นเหรัญญิกพรรค นายสรอรรถ กลิ่นปทุม เป็นกรรการบริหารพรรค โดยนายสรอรรถ ได้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรค น.ส.ศุภมาศ อิศรภักดี เป็นโฆษกพรรค และ นายรังษิกร ทิมาตฤกะ เป็นนายทะเบียนพรรค

Mthai News