น่าห่วงภัยแล้ง หลังน้ำในเขื่อนใหญ่เหลือน้อย!! อีสานหนักสุด

Home / ข่าวทั่วไป / น่าห่วงภัยแล้ง หลังน้ำในเขื่อนใหญ่เหลือน้อย!! อีสานหนักสุด

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด(29 ต.ค. 55) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 52,309 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด

สำหรับสภาพน้ำในเขื่อนใหญ่ ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่
– เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 8,671 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯ
– เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 6,615 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ
– เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 167 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯ
– เขื่อนแม่กวงอุดมธารา  จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 109 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯ
– เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 74 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ และ
– เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 733 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของความจุอ่างฯ

ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่
– เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 42 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ
– เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำ 264 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯ
– เขื่อนลำปาว  จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 387 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของความจุอ่างฯ
– เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯ
– เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 57 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยล 40 ของความจุอ่างฯ
– เขื่อนลำแซะ จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 161 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุอ่างฯ
– เขื่อนลำนางรอง  จ.บุรีรัมย์ มีปริมาณน้ำ 84 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของความจุอ่างฯ

ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ที่
– เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี  มีปริมาณน้ำ 781 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของความจุอ่างฯ
– เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี มีปริมาณน้ำ 149 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 62  ของความจุอ่างฯ
– เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก มีปริมาณน้ำ 179 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ
– เขื่อนบางพระ จ.ชลบุรี มีปริมาณน้ำ 82 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของความจุอ่างฯ
– เขื่อนหนองปลาไหล จ.ระยอง มีปริมาณน้ำ 158 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของความจุอ่างฯ
– เขื่อนประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาณน้ำ 251 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 101 ของความจุอ่างฯ และ
– เขื่อนคลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา มีปริมาณน้ำ 419 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของความจุอ่างฯ

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นหนึ่งในเขื่อนหลักที่จะต้องส่งน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในช่วงฤดูแล้งปี 2555/2556 ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 55 นี้  มีปริมาณน้ำอยู่เพียงร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯ เท่านั้น จำเป็นต้องจัดสรรน้ำจากเขื่อนภูมิพล ในเกณฑ์น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้การใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้ เป็นไปอย่างเพียงพอ ไม่ขาดแคลน จึงขอความร่วมมือให้ช่วยกันประหยัดน้ำและใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน 29  ตุลาคม  2555

Mthai News