ชาวเน็ตล่า 5หมื่นชื่อร้องยูเนสโก กู้วิกฤตพุทธสถาน Mes Aynak

Home / ข่าวทั่วไป / ชาวเน็ตล่า 5หมื่นชื่อร้องยูเนสโก กู้วิกฤตพุทธสถาน Mes Aynak

MThai News: ทีมข่าว MThai News ได้รับการแจ้งเรื่องผ่านอีเมล์ พบกรณีโบราณสถานอันเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวพุทธที่มีชื่อเรียกว่า Mess Aynak (เมส อาน็ค)กำลังจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นเหมืองทองแดงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 และจากการตรวจสอบข้อมูลในอินเตอร์เน็ตก็พบข้อมูลเช่นเดียวกัน

สำหรับ Mes Aynak  เมส อาแน็ค เป็นโบราณสถานที่สำคัญ ตั้งอยู่ที่ประเทศอัฟกานิสถาน บริเวณเส้นทางสายไหมซึ่งพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน ในอดีตมีการขุดค้นพบหลักฐานทางพระพุทธศาสนาอันทรงคุณค่ามากมาย เช่น พระสถูปเจดีย์ พระพุทธรูปสมัยคันธาระ

แต่ในเวลาต่อมา ทางการเมืองได้มีการออกกฎว่าถ้าใครไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาจะถูกรีดภาษี ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจำนวนมากจึงได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นและทำให้แทบไม่มีผู้นับถือพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่เลยในอัฟกานิสถาน

ทั้งนี้จากแผนเปลี่ยนแปลงMes Aynak เมส อาแน็คให้เป็นเหมืองทองแดง ที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ นักอนุรักษ์ระดับโลก ชื่อ Nadia Tarzi ได้เขียนจดหมายติดต่อไปยังองค์การ Unesco ร้องขอให้มีการยับยั้งการกระทำดังกล่าว แต่ Unesco มีเงื่อนไขในการยื่นคำร้องว่าจะต้องมีผู้เข้าร่วมลงชื่ออย่างน้อย50,000 รายชื่อ เพื่อร่วมคัดค้านการก่อสร้าง

นอกจากนี้ยังมีการล่าอีก 50,000 รายชื่อ เพื่อเสนอต่อเพื่อเสนอต่อประธานาธิบดีของประเทศอัฟกานิสถาน เพื่อชะลอแผนการทำเหมืองทองแดงเช่นกัน

สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ในการรวบรวมรายชื่อ มี 2 เว็บ คือ
1. http://chn.ge/TstjEm
2. http://chn.ge/Pux8Nr

MThai News

 

 

 

 

 
(วิธีการกรอกข้อมูลเพื่อลงชื่อคัดค้าน)