เครือข่ายชาวพุทธ บุกยูเอ็น ยื่นหนังสือค้านทำลาย Mes Aynak

Home / ข่าวทั่วไป, ภาพข่าว / เครือข่ายชาวพุทธ บุกยูเอ็น ยื่นหนังสือค้านทำลาย Mes Aynak


ภาพจาก ฐานเศรษฐกิจ

วานนี้(13 พ.ย.) องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก พร้อมด้วยเครือข่ายชาวพุทธ เดินทางมายื่นหนังสือและชุมนุมคัดค้านการทำลายพุทธสถาน Mes Aynak   ในประเทศอัฟกานิสถาน ต่อองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

ทั้งนี้การเคลื่อนไหวดังกล่าว เพื่อปกป้องพุทธสถาน Mes Aynak  ซึ่งมีอายุถึง 2,600 ปี และถือเป็นมรดกล้ำค่าของชาวพุทธ รวมถึงเป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งมีค่าทางพระพุทธศาสนาที่ประเมินค่ามิได้ ไม่ให้ถูกทำลายเป็นเหมืองทองแดงภายในเดือนธันวาคมนี้

………………………………………………………….

 

เว็บไซต์ เดลินิวส์ รายงานว่า น.พ.พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เปิดเผยถึง พุทธสถานเมส อาแน็ค( MesAynak ) ว่า ตั้งอยู่ห่างกรุงคาร์บู ประมาณ 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ ซึ่งรัฐบาลอัฟกานิสถาน ได้ทำสัญญากับบริษัทของทางสาธารณรัฐประชาชนจีนในการทำเหมืองทองแดงสัมปทาน 30 ปี โดยทางอัฟกานิสถานได้งบประมาณจากสัมปทานกว่า 92,500 ล้านบาท

โดยเหมืองแร่ที่จะทำเป็นแบบเปิดในพื้นที่จำนวน 6,000 ไร่ หากโครงการเริ่มก็จะมีการทำลายโบราณสถานทั้งหมด จึงอยากให้ทางบริษัทของจีนชะลอโครงการออกไป เพื่อหาทางรักษามรดกเหล่านี้เอาไว้

นพ.พรชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ คุณนาเดีย ทาร์ซี ประธานสมาคมคุ้มครองโบราณสถานของอัฟกานิสถาน ลูกสาวศ.ดร.ทาร์ซี นักโบราณคดีเอกของโลก ได้ระดมรายชื่อชาวพุทธจากทั่วโลก ที่สนับสนุนและลงชื่อคัดค้านการปรับเปลี่ยนโบราณสถานอันเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวพุทธที่มีชื่อเรียกว่า เมส อาแน็ค ในประเทศอัฟกานิสถาน ให้เป็นเหมืองทองแดงผ่านเว็บไซต์ http://chn.ge/TstjEm เพื่อเสนอต่องค์การยูเนสโกเสนอ

ส่วนเว็บไซต์ที่ 2 http://chn.ge/Pux8Nr  เพื่อเสนอต่อประธานาธิบดีของประเทศอัฟกานิสถานให้ชะลอแผนการทำเหมืองทองแดง  โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 200,000 รายชื่อ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน.2555

MThai News

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

………………………………………………………….

ประมวลภาพ พุทธสถาน Mes Aynak


ภาพ พุทธสถาน Mes Aynak


ภาพ พุทธสถาน Mes Aynak


ภาพ พุทธสถาน Mes Aynak