ไทยเบฟ จัดเต็ม ขนผ้าห่มแจกผู้ยากไร้ รวมใจต้านภัยหนาว 13 ปี

Home / ข่าวทั่วไป / ไทยเบฟ จัดเต็ม ขนผ้าห่มแจกผู้ยากไร้ รวมใจต้านภัยหนาว 13 ปี

ไทยเบฟ จัดเต็ม ขนผ้าห่มแจกผู้ยากไร้ ผ่านปลัดมหาดไทย ภายใต้ชื่อ รวมใจต้านภัยหนาว 13 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวว่า บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทได้รับโอกาสและแรงสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ จากสังคมและประเทศชาติ เราจึงมีปณิธานยึดมั่นในการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคม ปณิธานหลัก คือ การดำเนินนโยบายและจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย   ดังที่ได้สะท้อนผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

ซึ่งโครงการ  “ไทยเบฟ… รวมใจต้านภัยหนาว” เป็นอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งนับว่าเป็นตำนานอันยาวนานต่อเนื่อง โดยปี 2555 เป็นการมอบไออุ่นเป็นปีที่ 13 แล้วภายใต้ชื่อ   “ไทยเบฟ… รวมใจต้านภัยหนาว 13 ปีบนเส้นทางที่ไทยเบฟมอบความอบอุ่น”   โดยคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานและรองประธานกรรมการ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายส่งมอบผ้าห่มให้แก่ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานผู้รับมอบ ในพิธีมอบผ้าห่มอย่างเป็นทางการ

MThai News