ยิ่งลักษณ์แจงซักฟอก ย้ำจำนำข้าวช่วยเกษตรกร เสียแชมป์แต่ขายได้ที่ 1

Home / ข่าวทั่วไป / ยิ่งลักษณ์แจงซักฟอก ย้ำจำนำข้าวช่วยเกษตรกร เสียแชมป์แต่ขายได้ที่ 1


(
ขอบคุณภาพจาก http://www.facebook.com/Y.Shinawatra)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลุกขึ้นกล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามไม่ไว้วางใจ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรว่า ในการบริหารบ้านเมืองล้มเหลวว่า 6 – 7 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องการบริหารไม่มีความต่อเนื่อง รัฐบาลเราเคารพกฎหมาย ให้ความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค ไม่มีสีเสื้อ และปวารวนาตัวทำงานรับใช้ประชาชน ประเทศชาติ เราทำงานเป็นทีม เป็นหลักความหลักความรับผิดชอบภายใต้รัฐธรรมนูญ จะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ ความขัดแย้งทางการเมืองต่างชาติไม่กล้ามาลงทุน การที่ตนเข้ามาบริหารประเทศอยากเห็นประเทศเดินหน้า แก้ไขปัญหาไม่มีการแบ่งแยก มาแก้ไขใม่แก้แค้น การทำงานต้องซื่อสัตย์ยุติธรรม ตนยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก

ทั้งการทำงานเราทำเป็นทีม ร่วมกับคณะรัฐมนตรี การทำงานรัฐบาล นายรัฐมนตรีมีหน้าที่กำกับนโยบายโดยทั่วไป สำหรับรองนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่กำกับกระทรวงต่าง ๆ รัฐมนตรี มีหน้าที่กำกับนโยบายกระทรวง ตนติดตามการทำงานเป็นระยะ ไม่ได้ปล่อยปะละเลย แต่การทำงานต้องมีการแบ่งงาน ไม่ได้ก้าวก่ายงาน
การทำงานยึดในหลักประชาธิปไตย เคารพ 3 เสาหลัก ซึ่งงานสภาตนก็ต้องทำ งานบริหารตนก็ทำงานอย่างเต็มที่ งานบริหารราชการแผ่นดิน ตนทำงานไม่หยุดทำงานทั้ง 7 วัน มีความตั้งใจในการทำงาน และให้เกียรติรัฐสภา

ทั้งนี้ขอชี้แจงว่า สถานการณ์ที่ตนเข้ามารับตำแหน่งนั้นการเมือง มีความขัดแย้งรุนแรงหลังการปฏิวัติ นโยบายต่าง ๆ ก็มีการหยุดชะงักไม่ต่อเนื่อง ความเป็นอยู่ประชาชน การยอมรับจากต่างชาติ เรื่องเหล่านี้ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหา รวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศ รายได้ของประเทศคือการส่งออก รัฐบาลจึงต้องเข้ามาแก้ปัญหา

ปัญหาของรัฐบาลที่เข้ามาทำงานก็เจอ พายุ 5 ลูกเข้ามาพร้อมกัน การเข้ามาทำงานน้ำเต็มเขื่อนแล้ว น้ำต่าง ๆ ไหลทะลักเข้าพื้นที่เศรษฐกิจ การบริหารราชการก็ไม่ได้ลองรับวิกฤติ วันนั้นเราไม่มีงบประมาณ เราตัดงบปกติมาเป็นงบกลาง งบประมาณ 1.2 แสนล้านบาท เป็นเงินที่ใช้ในการเยียวยาประชาชน 4.5 พันล้านบาท

ส่วนระบบโครงการรับจำนำข้าว เป็นทางเลือกของเกษตรกร เพราะถ้าเกษตรกรสามารถขายได้ราคาดีกว่า ก็เป็นทางเลือก แต่รัฐบาลมีทางเลือกในโครงการรับจำนำข้าว จึงเห็นว่าทำไมเราตั้งงบประมาณไว้ต่อข้าวทุกเม็ด 4.1 แสนล้านบาท มีคนเข้าโครงการจำนำแล้ว 21 ล้านตัน ซึ่งโครงการรับจำนำข้าวสามารถรักษาเสถียรภาพของราคาได้ ราคาข้าวเปลือกในตลาดปรับขึ้น 8 % ส่วนวงเงินต่อปีที่ตั้งแว้อยู่ใน 4.1 แสนล้านนั้น ขณะนี้ ใช้จริง 359,000 ล้านบาท เป็นวงเงินที่รวมพืชผลเกษตรอื่น ๆ ด้วย

ขณะที่ตัวเลขส่งออกข้าวช่วงเดือน มกราคม – ตุลาคม ไทยเราเป็นที่ 3 ลองจากเวียดนาม อินเดีย แต่ถ้าดูตัวเลข ตัวเงินเรามากกว่าทั้ง 2 ประเทศ ตนอยากเห็นตัวเลขเงินมากว่าตัวเลขตันส่งออก ส่วนหนังสือ ที่มาจาก ปปช.เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมมีมติที่ประชุม ครม.มีหนังสือการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบได้

MThai News