ตั้งเป้า 30 วัน ลดอาชญากรรม ขูดรีดนักท่องเที่ยว

Home / ข่าวทั่วไป / ตั้งเป้า 30 วัน ลดอาชญากรรม ขูดรีดนักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว,อาชญากรรม

พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษาสัญญาบัตร 10 (สบ 10) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยกล่าวว่า จากการที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเสียชีวิต ทั้งจากอุบัติเหตุ และอาชญากรรมบ่อยครั้ง จึงต้องกำหนดมาตรการช่วยเหลือให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนการดูแลนักท่องเที่ยวไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้มอบหมายให้ตำรวจท้องที่บูรณาการกำลังกับตำรวจสอบสวนกลาง เพิ่มกำลังหรือความถี่ในจุดเสี่ยง

ทั้งนี้ ในวันที่ 14 มกราคมนี้ จะเชิญตัวแทนกรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมหารือ เพื่อนำกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายฟอกเงิน มาดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว พร้อมตั้งเป้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่8 ม.ค. เหตุร้ายที่เกิดกับนักท่องเที่ยวต้องลดลง

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดทางตำรวจท่องเที่ยวได้ประสานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาจากกองทุน

MThai News