สั่งปรับระเบียบทรงผมนักเรียน ยกเลิกเกรียน หญิงไว้ยาว

Home / ข่าวทั่วไป / สั่งปรับระเบียบทรงผมนักเรียน ยกเลิกเกรียน หญิงไว้ยาว

ทรงผมนักเรียน

จากกรณีที่มีการร้องเรียนว่าผมนักเรียนชายที่ต้องไถสั้นเกรียน และนักเรียนหญิงที่ต้องยาวไม่เกินติ่งหูเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น

ล่าสุด นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแบบทรงผมของนักเรียน นักศึกษานั้น ได้มอบให้สำนักงานปลัด ศธ.ไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่ามีกฎกระทรวงอยู่ 2 ฉบับที่เกี่ยวข้อง ในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2515  คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2515) ที่ระบุว่า

1.นักเรียนชายไว้ผมยาว โดยไว้ผมข้างหน้าและกลางศีรษะยาวเกิน 5 เซนติเมตร และชายผมรอบศีรษะไม่ตัดเกรียนชิดผิวหนัง หรือไว้หนวดหรือเครา และ
2.นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย

ซึ่งต่อมามีการแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวเพิ่มเติมจนเป็น กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 ม.ค.พ.ศ. 2518 ระบุว่า

1.นักเรียนชายให้ตัดผมหรือไว้ผมยาวจนด้านข้างและด้านหลังยาวเลยตีนผม และ
2.นักเรียนหญิงให้ตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย

ทั้งนี้หากดูตามกฎกระทรวงที่แก้ไข พ.ศ.2518 นั้น ให้นักเรียนชายไว้ผมรองทรงได้ ไม่ต้องตัดผมจนเกรียน แต่ตอนนี้โรงเรียนยังคงยึดติดกับทรงผมเกรียนซึ่งไม่ถูกต้อง ส่วนทรงผมของนักเรียนหญิง กฎกระทรวงกำหนดให้นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมยาวได้ แต่ต้องรวบผมให้เรียบร้อย

นายพงศ์เทพ กล่าวต่อว่า ตนได้ให้ สป.ศธ. จัดทำหนังสือเวียนเพื่อแจ้งไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อกำชับว่าในเรื่องของทรงผมนักเรียนนั้นต้องยึดกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2518  ซึ่งระบุไว้ชัดเจน ให้นักเรียนชายไว้ทรงยาวแบบรองทรงได้ และให้นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมสั้นหรือยาวได้

MThai News