วรเจต แนะนายกฯ ยุบสภา หากวาระ 3 ไม่ได้รับการลงมติ

Home / ข่าวทั่วไป / วรเจต แนะนายกฯ ยุบสภา หากวาระ 3 ไม่ได้รับการลงมติ

ยุบสภา, แก้รัฐธรรมนูญ

ชี้ชัดรัฐธรรมนูญปี50 ขัดหลักประชาธิปไตย

นายวรเจต ภาคีรัตน์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวตอนหนึ่งในงานเสาวนาวิชาการ เรื่อง“รัฐธรรมนูญ 2550:ถึงเวลาต้องตัดสินใจ” ถึงกรณีที่รัฐบาลยังคงนิ่งไม่มีการเดินหน้าผ่านวาระ 3แก้รัฐธรรมนูญ ปล่อยให้ถูกทิ้งไว้ในสภา ว่า

เรื่องนี้รัฐบาลจะนิ่งนอนใจปล่อยให้วาระดังกล่าวอยู่จนครบ 4 ปีไม่ได้ เพราะหากพูดตามจริง รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตย มีหลายมาตรา ตั้งแต่ 1-309 ที่ไม่สอดคล้องกับหหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม ดังนั้นจึงต้องแก้ไข และรัฐบาลต้องประกาศให้ชัดว่าจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง โดยตนอยากเสนอให้รัฐบาลตัดสินใจดังนี้คือ

1. เดินหน้าลงมติวาระ 3 จะผ่านหรือไม่ก็ว่ากันไป ซึ่งนายกรัฐมนตรีอาจประกาศออกมาเลยว่า ถ้าไม่ผ่านวาระ 3 จะยุบสภา ให้มีการเลือกตั้งใหม่ แล้วให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นวาระแห่งชาติ ส่วนใครที่ไม่เห็นด้วยก็ไปรณรงค์ค้านได้
2.ค้างวาระ 3 ไว้แล้วแก้ในสิ่งที่เป็นปัญหา ซึ่งตรงนี้สามารถทำได้โดยอำนาจของรัฐสภา

MThai News