BECL เล็งขอขึ้นทางด่วนอีก 20บาท

Home / ข่าวทั่วไป / BECL เล็งขอขึ้นทางด่วนอีก 20บาท

BECL เล็งขอขึ้นทางด่วนอีก 20บาท อ้างครบกำหนดระยะเวลาปรับขึ้นทุกๆ 5 ปี และไม่ได้ปรับมาแล้วตั้งแต่ปี 41 ดันรถยนต์เตรียมควักเพิ่มถึง 65บ. คาด สิ้นสิงหาได้ข้อสรุป

มีรายงานข่าวแจ้งว่า กบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีอีซีแอล ผู้รับสัมปทานทางด่วนขั้นที่ 1, 2 และทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ได้ทำหนังสือไปยังผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อขอปรับขึ้นราคาค่าผ่านทางเพิ่ม หลังครบกำหนดเวลาตามสัญญาสัมปทานที่จะต้องปรับทุก 5 ปี โดยระยะเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 1ก.ย.นี้

ค่าทางด่วน, ทางด่วน
ค่าทางด่วน

ทั้งนี้การปรับขึ้นดังกล่าวจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ดุลยพินิจของ กทพ. โดยคาดว่าในเดือนนี้จะมีการหารือของคณะอนุกรรมการเพื่อปรับขึ้นค่าผ่านทาง ก่อนจะเร่งหาข้อสรุปให้ได้ภายในสิงหาคมนี้ ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าผ่านทางใหม่หรือไม่อย่างไร

สำหรับราคาค่าผ่านทางใหม่นั้นมีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นดังนี้ โดยอัตรารถยนต์ 4 ล้อ ขอปรับขึ้น 20 บาท จากเดิม 45 บาท เป็น 65 บาท เป็นต้น

Mthai News