มหาดไทยแจง ติดต่อราชการ ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน แค่ด้านหน้า

Home / ข่าวทั่วไป / มหาดไทยแจง ติดต่อราชการ ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน แค่ด้านหน้า

หลังจากมีข้อร้องเรียนจากประชาชน กรณีติดต่อหน่วยงานราชการซึ่งต้องถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำให้เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

สำเนาบัตรประชาชน,ด้านหน้า

ล่าสุด ทางกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้หน่วยงานราชการทุกแห่งเปลี่ยนมาถ่ายสำเนาเฉพาะด้านหน้าเพียงด้านเดียวเท่านั้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการลดค่าใช้จ่ายประชาชน เพราะว่าเป็นด้านที่มีตัวเลข 13 หลักกำกับไว้ รวมถึงมีข้อมูลหลักฐานครบถ้วนอยู่แล้ว อีกทั้งปัจจุบันได้มีการนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เข้ามาใช้ในระบบอย่างทั่วถึงแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายถึงสองหน้าแบบเดิมอีก

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา การถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทั้งสองด้าน เพราะประชาชนยังคงใช้บัตรประชาชนแบบเก่า ซึ่งเป็นบัตรที่ข้อมูลด้านหน้ายังไม่ครบถ้วน จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลด้านหลังมาประกอบ

สำเนาบัตรประชาชน,ด้านหน้า