ศิวัช เตือน! ดินแดง โชคชัย 4 พื้นที่เสี่ยงก่อมะเร็งสุดจากควันรถ

Home / ข่าวทั่วไป / ศิวัช เตือน! ดินแดง โชคชัย 4 พื้นที่เสี่ยงก่อมะเร็งสุดจากควันรถ

ชี้ กรุงเทพฯ อันตรายลำดับ 13 ของเอเชีย

trafficjam-ok

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รอง ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ หรือ นิด้า กล่าวว่า จากผลจัยโดยการนำข้อมูลตัวอย่างค่าฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ของกรมควบคุมมลพิษ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 7 สถานี ได้แก่ การเคหะชุมชนคลองจั่น โรงเรียนนนทรีวิทยา โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม การไฟฟ้าย่อยธนบุรี สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 4 การเคหะชุมชนดินแดง และโรงเรียนบดินทรเดชา ตั้งแต่ปี 2549-2552 มาตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสารก่อมะเร็งจากฝุ่นละอองในอากาศ ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดจากการสูดดมมลพิษในอากาศมากน้อยเพียงใด

ทั้งนี้ ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยระดับความเข้มข้นของสารก่อมะเร็ง PAHs ในฝุ่น PM10 อยู่ที่ระดับ 554 พิโคกรัม หรือเกินค่ามาตรฐานถึง 2.2 เท่า เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานความปลอดภัยของ UK-EPAQS ที่ควรมีไม่เกิน 250 พิโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)

ขณะที่ การเคหะชุมชนดินแดง มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นอยู่ที่ 990 พิโคกรัม ต่อลบ.ม. หรือสูงกว่าค่ามาตรฐาน 3.96 เท่า ส่วนสถานีตำรวจโชคชัย 4 อยู่ที่ 704 พิโคกรัมต่อลบ.ม. การไฟฟ้าธนบุรี อยู่ที่ 603 พิโคกรัมต่อลบ.ม. ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่ามาตรฐาน 2.8 และ 2.4 ตามลำดับ ขณะที่โรงเรียนนนทรีวิทยา มีค่าต่ำสุดที่ 292 พิโคกรัมต่อลบ.ม. จากการสำรวจพบว่า กรุงเทพมีค่าเฉลี่ยสารก่อมะเร็งอยู่ในลำดับที่ 13 ของทวีปเอเชีย ส่วนลำดับที่ 1 ได้แก่ เมืองเป่าจี จากประเทศจีน เกินค่ามาตรฐาน 98 เท่า ขณะที่อันดับ 2 ได้แก่ กรุงปักกิ่ง ของจีน เกินมาตรฐาน 33 เท่า

อย่างไรก็ตาม สำหรับสาเหตุสารก่อมะเร็งในกรุงเทพฯ พบว่าร้อยละ 80 มาจากไอเสียของยานพาหนะ ทั้งนี้จึงอยากให้ รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งมวลชน เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ซึ่งจะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศมากขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารก่อมะเร็งเพิ่มสูงขึ้น

MThai News