เด็กเตรียมอุดม เจ๋ง ที่1แอดมิชชั่น ติดรัฐศาสตร์จุฬาฯ

Home / ข่าวทั่วไป / เด็กเตรียมอุดม เจ๋ง ที่1แอดมิชชั่น ติดรัฐศาสตร์จุฬาฯ

ทปอ. เผย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เรียบร้อยแล้ว พร้อมประกาศทางเว็บไซต์วันนี้ 18.00 น. เด็กเตรียมอุดม คะแนนสูงสุดคณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ

แอดมิชชั่น

ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. เปิดเผยว่า สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2556 เรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้ (9พ.ค.) เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย www.cuas.or.th และหน่วยงานที่ร่วมประกาศอีก 17 แห่ง

ทั้งนี้ นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ให้เดินทางไปสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคมนี้ สำหรับปีนี้มีผู้สมัคร 113,410 คน มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย83,955 คน

ศ.สมคิด กล่าวอีกว่า ปีนี้มีอันดับคณะวิชาที่นักเรียนสนใจสอบคัดเลือกมากที่สุด คือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเปิดเป็นปีแรก มีผู้สนใจสมัครทั้งสิ้น 1,597 คน แต่รับนักเรียนเข้าศึกษาได้เพียง 28 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1:57 ส่วนนักเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุด คือ นายสุธิวิชญ์ สร้อยสุวรรณ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 94.29 เลือกเข้าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย