สารพัดม็อบล้อมทำเนียบ ร้องรัฐบาลแก้ปัญหา

Home / ข่าวทั่วไป / สารพัดม็อบล้อมทำเนียบ ร้องรัฐบาลแก้ปัญหา

สารพัดม็อบล้อมทำเนียบ ร้องรัฐบาลแก้ปัญหา พีมูฟขึงป้ายผ้าสีเหลือง ขณะที่ 3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องเงินช่วยเหลือ

ผู้สื่อข่าว MThai News รายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า กลุ่มผู้ชุมนุมจาก 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ( อบจ.-อบต. ) รวมตัวกันบริเวณประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล และฝั่งกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการจัดสรรเงินงบประมาณปี 2557 ให้กับท้องถิ่นร้อยละ 30

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล
ม็อบล้อมทำเนียบ

ได้ส่งตัวแทน 9 คน เข้าเจรจากับนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการเงินการคลังของคณะกรรมการกระจายอำนาจ ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยใช้เวลาในการเจรจาเกือบ 1 ชั่วโมง

โดยแกนนำกลุ่มผู้ชมนุมกล่าวว่า เมื่อปี56 มีการจัดสรรรายได้ให้ท้องถิ่นอยู่ที่ 27.27% แต่ปี 2557 จะเพิ่มให้เพียง 0.01% ที่ท้องถิ่นมองว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนได้ จึงยื่นให้รัฐบาลทบทวนให้จัดสรรตามมติคณะกรรมการกระจายอำนาจที่วงเงิน 27.77 %

ซึ่งในส่วนของการประมาณการการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นที่อัตราเติบโตอยู่ที่ปีละ 2,000-2,500 ล้านบาท เท่านั้น แต่ปี 57 รัฐบาลประมาณการว่าท้องถิ่นจะจัดเก็บรายได้ประมาณ 5.6 หมื่นล้านล้านบาทเท่านั้น ซึ่งต่างจากสถิติที่ผ่านมาที่สามารถเก็บได้เพียง 40,000-45,000 ล้านบาทเท่านั้น และเราคาดว่าปี 57 จะจัดเก็บได้ประมาณ 46,000 ล้านบาทเท่านั้น

นอกจากนี้เห็นว่า ตัวเลขประมาณการของรัฐบาลเกินกว่าความเป็นจริง เป็นตัวเลขลมที่ไม่สามารถไปสู่ท้องถิ่นได้จริง รวมทั้งนโยบายแห่งรัฐเรื่อง อสม. เชิงรุกที่จ่ายให้อสม. 600บาท/เดือน ซึ่งปีนี้รัฐบาลตั้งงบไว้ 7.6 พันล้านบาท ทั้งที่มติครม.ให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ จัดหารายได้เพื่อทำโครงการนี้

โดยไม่ให้รวมในสัดส่วนของท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา แต่ยังมีการรวมอยู่ในนี้ด้วย จึงขอให้ถอดโครงการนี้ออกจากสัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นด้วย

ขณะเดียวกันข้อเรียกร้องเรื่องต่อไปคือเรื่องของนโยบาย พัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วน วงเงิน1หมื่นล้านบาท ที่มีการอุดหนุนเฉพาะกิจ จะทำให้การจัดสรรกระจุกตัว เลือกปฏิบัติ และข้อเรียกร้องสุดท้ายคือการชดเชยค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเป็น 300บาท/วัน และเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือน

ที่มีการระบุว่าจะมีการชดเชยให้กรณีที่ที่ท้องถิ่นรับผลกระทบ คิดเป็นเงินประมาณ 6,200 ล้านบาท ในงบประมาณปี 2556 โดยให้ท้องถิ่นนำเงินค่าอุดหนุนทั่วไปของท้องถิ่นมาชดเชยก่อน แต่ปรากฏว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่มีการชดเชยคืนมา

อย่างไรก็ตาม หากวันนี้ไม่ได้รับคำตอบเป็นที่น่าพอใจท้องถิ่นทั้ง 3 สมาคมจะนำไปหารือกันและจะมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งในวันที่ 28 พ.ค.นี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า

พร้อมกันนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานเพิ่มเติมว่า บริเวณใกล้เคียงกัน (ประตูฝั่งลานน้ำพุ ริมคลองผดุงกรุงเกษม) มีกลุ่มผู้ชุมนุม ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ที่ปักหลักเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ ได้เคลื่อนขบวนกระจายไปชุมนุมตามประตูต่างๆ

ของทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากเห็นว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยย้ำข้อเรียกร้อง 4 ข้อ ได้แก่ 1.การคุ้มครองพื้นที่ด้วยการออกโฉนดชุมชน 2.การแก้ปัญหาเขื่อนปากมูล 3.การออกพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และ4.เรื่องธนาคารที่ดิน และหากมีการนำเข้าด้วย

MThai News

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล

 

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล

 

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล

 

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล

 

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล

 

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล

 

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล

 

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล

 

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล

 

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล

 

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล

 

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล

 

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล

 

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล

 

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล

 

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล

 

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล

 

พีมูฟ, ม็อบ, ทำเนียบรัฐบาล