อุดมเดช รับมอบ แม่พิมพ์แหวนยางปืนใหญ่ ม.เกษตรฯ ป้องน้ำมันซึมแก๊สรั่ว

Home / ข่าวทั่วไป, ภาพข่าว / อุดมเดช รับมอบ แม่พิมพ์แหวนยางปืนใหญ่ ม.เกษตรฯ ป้องน้ำมันซึมแก๊สรั่ว

ผู้สื่อข่าว MThai News รายงานจากกองบัญชาการกองทัพบกว่า พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เสนาธิการทหารบก เป็นประธานรับมอบแม่พิมพ์แบบเที่ยงตรงของแหวนยางกันซึมที่มีความคลาดเคลื่อนต่ำ เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยุทโธปกรณ์ในการป้องกันประเทศ อีกทั้งเพื่อใช้ในการผลิตชิ้นส่วนซ่อมแหวนยางกันซึม ( น้ำมัน และแก๊สรั่ว ) ของปืนใหญ่กลาง วิถีโค้งแบบ 25 M198  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก และกรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีความร่วมมือ กับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษท เอส เค  โพลิเมอร์ จำกัด ดำเนินโครงการนี้ซึ่งเป็นประโยชน์กับกองทัพบกเป็นอย่างมาก

337753205646

ส่งผลให้กองทัพสามารถผลิตชิ้นส่วนแหวนยางกันซึมของปืนใหญ่กลางวิถีโค้ง แบบ 25 M198 ได้เองภายในประเทศ ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณ อีกทั้งยังจะทำให้บุคลากรของกองทัพได้รับประโยชน์ในการศึกษาเพื่อขยายผลในการผลิตชิ้นส่วนยางให้กับยุทโธปกรณ์อื่น ๆ ด้วย

นอกจากนี้ การดำเนินโครงการได้เริ่มศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลชิ้นส่วนแหวนยางกันซึมและแหวนรองประกบในตัวปืน 3 ส่วนคือ แม่แรงยิง เครื่องช่วยให้มุมทางสูง และกระบอกสูบรับแรง รวม 129 รายการ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดทั้งการซึมของน้ำมัน หรือแก๊สรั่ว ระหว่างทำการยิงหรือรบด้วย

MThai News

337765042628

337753162951

337752821742

337752824845

337752863577

337753162504

337753163281

337753163289

337753205871

337764891449

337764938460

337765135960

337765290628

337765381985

337765383002

337765383325