กสทช.เสนอรายการTGT3 เข้าบอร์ดฟันวันนี้

Home / ข่าวทั่วไป / กสทช.เสนอรายการTGT3 เข้าบอร์ดฟันวันนี้

“สุภิญญา” เผย กสทช. นำเรื่องร้องเรียน กรณี TGT3 ละเมิดความเป็นคน เข้าบอร์ด กสท. เพื่อตัดสินวันนี้

ไทยแลนด์ก๊อตทาเลนท์

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีเรื่องร้องเรียน รายการไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 3 (TGT3) ของเครือข่ายภาคประชาชนด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ว่า จะนำเข้าวาระที่ประชุม กสท. ในวันนี้ โดยประเด็นที่เสนอให้พิจารณา คือ

ตรวจสอบเนื้อหาที่ออกอากาศจะขัดมาตรา 37 ของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 เป็นครั้งที่ 2 หรือไม่ รวมทั้งขัดต่อประกาศ กสทช. เรื่อง “หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2556” ข้อ 11 ที่ระบุว่า การนําเสนอรายการที่ก่อให้เกิดอคติ ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้ถือว่าเป็นรายการที่เข้าข่ายเรท “ฉ” ซึ่งหมายความว่า ต้องออกอากาศหลังเที่ยงคืนถึงตี 5 ไม่ใช่เวลาเย็นวันอาทิตย์ ที่สามารถดูได้ทั้งครอบครัว

รวมถึง ข้อเสนอต่อแนวทางการกำกับดูแลด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพสื่อ ที่ต้องเข้ามามีบทบาทจริงจังมากขึ้น พร้อมเสนอให้ กสท. พิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อกรณีดังกล่าว เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลต่อไป