โพลชี้ปชช.ไม่เชื่อมั่นปตท.แก้ปัญหาน้ำมันรั่ว

Home / ข่าวทั่วไป / โพลชี้ปชช.ไม่เชื่อมั่นปตท.แก้ปัญหาน้ำมันรั่ว

นิด้าโพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยเชื่อมั่น ปตท. แก้ปัญหาขจัดคราบน้ำมัน แนะผู้บริหารควรออกมาขอโทษและชี้แจง

ปตท.แก้ปัญหาน้ำมันรั่ว

“นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทน้ำมัน ปตท. กรณีท่อส่งน้ำมันรั่วในอ่าวไทย” เกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทน้ำมัน ปตท. กรณีท่อส่งน้ำมันรั่วในอ่าวไทย ใกล้กับเกาะเสม็ด จ.ระยอง

โดยเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ในการแก้ไขปัญหาขจัดคราบน้ำมันได้ในเวลาอันรวดเร็ว ภายใน 1 สัปดาห์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.87 ไม่ค่อยเชื่อมั่น รองลงมา ร้อยละ 27.29 ไม่เชื่อมั่นเลย  ส่วนการรับผิดชอบ การจ่ายค่าชดเชย การฟื้นฟูบริเวณชายฝั่ง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 39.94 ไม่ค่อยเชื่อมั่น  รองลงมา ร้อยละ 34.37 ค่อนข้างเชื่อมั่น

ส่วนความรับผิดชอบของผู้บริหารบริษัท ส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.18 ระบุว่า ผู้บริหารควรออกมาขอโทษ ชี้แจงต่อสาธารณชน แต่ผู้บริหารไม่ต้องลาออก รองลงมา  ร้อยละ 24.27 ผู้บริหารควรกล่าวคำขอโทษต่อสาธารณะ พร้อมทั้งลาออก หรือย้ายตำแหน่ง