โพลล์ชี้คนไทยกลัวหมูแพงมากกว่าหวัดหมู

Home / ข่าวทั่วไป / โพลล์ชี้คนไทยกลัวหมูแพงมากกว่าหวัดหมู

e0b980e0b899e0b8b7e0b989e0b8ade0b8abe0b8a1e0b8b9

เอแบคโพลล์ เผย ผลสำรวจพบ ประชาชน 37.2 %ไม่กังวลไข้หวัดหมู แต่กลัวราคาหมูที่แพงมากกว่า

นาย นพดล? กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจ เอแบคเรียลไทม์โพล (ABAC Real-Time Survey) เรื่อง “ประชาชนกลัวอะไรหวัดหมูหรือหมูแพง” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนใน 17 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร? เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ปทุมธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี เพชรบุรี หนองบัวลำภู สกลนคร? ศรีสะเกษ ขอนแก่น พัทลุง ระนอง และสุราษฎร์ธานี จำนวนทั้งสิ้น 1,361 ครัวเรือน ในวันที่ 28 เมษายน 2552 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่คือร้อยละ 94.1 ระบุรับทราบข่าวการแพร่ระบาดของไข้หวัดหมูในประเทศเม็กซิโกแล้ว ทั้งนี้มีเพียงร้อยละ 5.9 เท่านั้นที่ยังไม่ทราบข่าวการแพร่ระบาดดังกล่าว

ประเด็นที่น่าพิจารณาคือเมื่อสอบถามถึงความ กังวลต่อการแพร่ระบาดของไข้หวัดหมูในประเทศไทยนั้น? พบว่าร้อยละ 14.0 ระบุมีความกังวลมาก-มากที่สุด ร้อยละ 17.2 ระบุค่อนข้างมาก ร้อยละ 31.6 ระบุค่อนข้างน้อย? และร้อยละ 37.2? ระบุน้อย-ไม่กังวลในเรื่องนี้เลย

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัด หมูในประเทศไทยนั้น ผลการสำรวจพบว่า? ร้อยละ 37.7 ระบุเชื่อมั่นมาก ร้อยละ 36.0 ระบุค่อนข้างมาก ในขณะที่ร้อยละ16.3 ระบุค่อนข้างน้อย? และร้อยละ 10.0 ระบุน้อย-ไม่เชื่อมั่นเลย

ประเด็นที่น่าพิจารณาคือเมื่อสอบถามความคิดเห็น ของประชาชนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดหมูกับการที่หมูมีราคาแพงนั้น? ผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 55.8? กลัวว่าหมูจะมีราคาแพงมากกว่า ในขณะที่ร้อยละ 44.2 ระบุกลัวการแพร่ระบาดของไข้หวัดหมูมากกว่า

ผอ.เอแบคโพล กล่าวว่าผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีความกังวลค่อนข้างน้อยถึงไม่กังวลเลยต่อการระบาดของไข้หวัดหมูใน เม็กซิโก และส่วนใหญ่ค่อนข้างเชื่อมั่นถึงเชื่อมั่นมากที่สุดต่อการป้องกันการแพร่ ระบาดไข้หวัดหมูในประเทศไทย และคนเกินครึ่งกลัวหมูราคาแพงมากกว่า กลัวการแพร่ระบาดของไข้หวัดหมูในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม คนที่กลัวการแพร่ระบาดของไข้หวัดหมูในคนยังมีจำนวนมากพอสมควรคือกว่าร้อยละ 40 นั่นหมายความว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องแสดงมาตรการต่างๆ ออกมาให้ชัดเจนและต่อเนื่องต่อไปว่า สามารถป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไข้หวัดได้จนความกลัวของประชาชน คลี่คลายหมดไป

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก โพสต์ทูเดย์

————————————————————————-

Mthai SMS news ส่งข่าวด่วนถึงมือคุณ ทันทุกเหตุการณ์ ไม่พลาดทุกข่าวร้อนในรอบวัน
สนใจรับข่าว พิมพ์? MT ส่งไป 4825908