โพล ระบุ นศ.94% เห็นว่า ชุดนักศึกษาช่วยให้มีระเบียบ -ควรใส่ทุกวัน

Home / ข่าวทั่วไป / โพล ระบุ นศ.94% เห็นว่า ชุดนักศึกษาช่วยให้มีระเบียบ -ควรใส่ทุกวัน

จากกรณี เรื่องการคัดค้านและสนับสนุนการใส่ชุดนักศึกษา และการออกมาแสดงความคิดเห็นของอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการแต่งกายชุดนักศึกษา

07

“สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีต่างๆ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,293 คน ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2556 สรุปผลดังนี้

เมื่อถามถึง “ข้อดี” ของการแต่งกายชุดนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 42.13 เห็นว่า มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร้อยละ 23.60 เห็นว่า เป็นการให้เกียรติสถาบัน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร้อยละ15.73 เห็นว่าเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นนักศึกษาและระดับการศึกษาที่เรียน  ร้อยละ 10.14 เห็นว่า นักศึกษาทุกคนมีความเสมอภาค เท่าเทียมกันหมด ไม่แบ่งชนชั้น  และ ร้อยละ 8.40 เห็นว่า ทำให้ประหยัด ไม่สิ้นเปลืองค่าเสื้อผ้าในการแต่งตัวไปเรียน

เมื่อถามถึง “ข้อเสีย” ของการแต่งกายชุดนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 35.28 เป็นชุดนักศึกษาที่เน้นแฟชั่นมากเกินไป ดูไม่เหมาะสม เป็นชุดนักศึกษาที่ผิดระเบียบ  ร้อยละ 26.52 เห็นว่า นักศึกษาผู้หญิงไม่สะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆเพราะต้องใส่กระโปรง  ร้อยละ  15.91 เห็นว่า การดูแลรักษาความสะอาดยาก ต้องซักรีด  ร้อยละ12.73 เห็นว่าหากนักศึกษาประพฤติตัวหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็จะทำให้สถาบันเสียชื่อเสียงไปด้วย  ร้อยละ 9.56  เห็นว่า อาจทำให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างสถาบัน

เมื่อถามว่า นักศึกษาคิดว่า “ชุดนักศึกษา” ยังจำเป็นอยู่หรือไม่? ร้อยละ 94.44 เห็นว่า จำเป็น เพราะ ชุดนักศึกษาทำให้เกิดความเป็นระเบียบ เป็นเอกลักษณ์ที่มีมานาน เป็นสิ่งเตือนใจว่ายังอยู่ในวัยเรียน ฯลฯ  ร้อยละ 5.56% เห็นว่าไม่จำเป็น  เพราะ นักศึกษาปัจจุบันแต่งกายผิดระเบียบกันมาก ความขยัน ตั้งใจเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแต่งกาย ฯลฯ

สำหรับนักศึกษาที่เห็นว่าจำเป็นต้องแต่งกายชุดนักศึกษาอยู่ นักศึกษาคิดว่าควรใส่แบบใด? ร้อยละ 70.96% เห็นว่า น่าจะใส่ทุกวันที่เรียน ร้อยละ 15.15 เห็นว่าน่าจะใส่บางวันที่เรียน ร้อยละ 6.06 เห็นว่าน่าจะใส่เฉพาะช่วงพิธีการเท่านั้น  ร้อยละ2.27 เห็นว่าน่าจะใส่เฉพาะช่วงเข้าสอบเท่านั้น

MThai news