เขื่อนแม่วงก์ แค่ทางเลือก สัปดาห์หน้านัด ศศิน หาทางออก

Home / ข่าวทั่วไป / เขื่อนแม่วงก์ แค่ทางเลือก สัปดาห์หน้านัด ศศิน หาทางออก

เลขาฯสบอช.แจง สร้างเขื่อนแม่วงก์ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง หาก EHIA ไม่ผ่านก็ไม่สร้าง ระบุ สัปดาห์หน้านัด ศศิน หาทางออก

34-1

นายสุพจน์ โตวิจักษ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขาธิการสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ(สบอช.) กล่าวว่า ขณะนี้ขั้นตอนของการสร้างเขื่อนแม่วงก์ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (EHIA) จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งหากรายงานไม่ผ่านก็ไม่ต้องสร้างเขื่อนแม่วงก์ โดยจะใช้เครื่องมืออื่นแทน

นายสุพจน์ยังยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีความต้องการสร้างเขื่อน แต่ต้องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง เขื่อนก็เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้น ซึ่งการก่อนการก่อสร้างได้มีการศึกษาในทุกมิติด้วยหลักการและเหตุผลอย่างชัดเจน และส่วนตัวเชื่อว่ารายงานดังกล่าวจะสามารถผ่านการพิจารณาของสผ.

และ ในสัปดาห์หน้าจะมีการเชิญนายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พร้อมด้วยทีมงานมาพูดคุย เพื่อรับฟังข้อห่วงใยต่างๆในการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ซึ่งทางรัฐบาลยินดีจะรับพิจารณา และจะอธิบายในส่วนข้อกังวลที่ได้มีการศึกษามาแล้วและจะนำข้อเสนอที่ทางรัฐบาลไม่เคยศึกษามาก่อนไปพิจารณาต่อไป

MThai news