กรมทรัพย์สินฯ ไกล่เกลี่ย แกรมมี่ขอค่าลิขสิทธิ์หมอลำ เพลงละ 50 บาท

Home / ข่าวทั่วไป / กรมทรัพย์สินฯ ไกล่เกลี่ย แกรมมี่ขอค่าลิขสิทธิ์หมอลำ เพลงละ 50 บาท

รายงานข่าวแจ้งว่า นางดวงพร รอดพยาธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวถึงกรณีที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จะจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์การแสดงสดจากวงดนตรีและวงหมอลำ ที่นำเพลงแกรมมี่ไปใช้ประกอบการแสดงเพลงละ 0.5% ของมูลค่างาน ซึ่งสูงเกินไปว่า กรมฯ พร้อมจะเป็นคนกลางเจรจาหาข้อยุติให้

1.1.1.1-Copy37

ทั้งนี้ทางกลุ่มวงดนตรีและวงหมอลำ ระบุ ค่าจัดเก็บสูงมาก ไม่สามารถจ่ายได้ เพราะการแสดงแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สูง ขณะที่ทางแกรมมี่กล่าวว่าอัตราที่จัดเก็บสมเหตุสมผล เช่น ค่าจ้างงาน 10,000 บาท จะจัดเก็บเพลงละ 50 บาท โดยจะนำรายได้ไปจัดสรรให้ครูเพลง อีกทั้งการสร้างผลงานเพลงมีต้นทุนบันทึกเสียง ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด แต่อัตราจัดเก็บที่กำหนด สามารถเจรจาได้

ขณะที่นายสมศักดิ์ พณิชยกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ มีแนวคิดจะจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ให้เพลงพื้นบ้าน และเพลงหมอลำ เพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง และมีรายได้จากค่าจัดเก็บ โดยให้รวบรวมเพลงพื้นบ้านและเพลงหมอลำ แล้วนำมาจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมฯ

MThai News