เริ่มแล้ว!ศึกซักฟอกซัด “ปู” ไร้ภาวะผู้นำ ดัน อภิสิทธิ์ เสียบนายกฯคนต่อไป

Home / ข่าวทั่วไป / เริ่มแล้ว!ศึกซักฟอกซัด “ปู” ไร้ภาวะผู้นำ ดัน อภิสิทธิ์ เสียบนายกฯคนต่อไป

ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ รมว.มท. เริ่มแล้ว  จุรินทร์ นำเสนอญัตติ ซัด นายกฯยิ่งลักษณ์ ไร้ภาวะการนำ พร้อมดันชื่อ อภิสิทธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งนายกฯคนต่อไป

0001-1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภาฯ ได้เข้าสู่การพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ นายกฯ และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลแล้ว โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ได้นำเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปดังกล่าวแทนนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

โดยระบุว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ ไร้คุณธรรม เลือกปฏิบัติ และสมรู้ร่วมคิดกับพวกพ้องทำลาย ข่มขู่ ก้าวก่ายสถาบันหลักในระบอบประชาธิปไตยสถาบันนิติบัญญัติ ตุลาการและองค์กรอิสระ มุ่งแก้ปัญหาของบุคคลในครอบครัวมากกว่าประชาชน

นอกจากนั้นยังมีพฤติกรรมปล่อยให้มีการกระทำทุจริต ปกปิดข้อมูล และมีการวางแผนใช้อำนาจออกกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มิชอบอันเป็นการทุจริตรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อน แยบยล รวมถึงใช้อำนาจรัฐใช้กฎหมายเพื่อทำลายฝ่ายเห็นต่างทางการเมือง ทั้งนี้ได้เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ให้ดำรงตำแหน่งนายกฯคนต่อไป

MThai news