สุเทพ แถลงใช้สิทธิ์ม.3 เรียกคืนอำนาจอธิปไตย

Home / ข่าวทั่วไป / สุเทพ แถลงใช้สิทธิ์ม.3 เรียกคืนอำนาจอธิปไตย

วันนี้(9 ธ.ค.) นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกปปส. ได้แถลงการณ์ที่นางเลิ้ง เวลา 18.00 น.มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

BbCgn96CUAI2vO8

1.รัฐบาลใช้อำนาจผ่านรัฐสภา โดยมิชอบแบบเผด็จการรัฐสภาภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยและสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งตกอยู่ในอำนาจเงิน ใช้อำนาจเผด็จการเสียงข้างมาก ไม่นำพาเสียงคัดค้านของประชาชน ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ชอบด้วยกฏหมาย เพราะเป็นการแก้ไขกาจถ่วงดุลอำนาจ ทำลายกลไกการตรวจสอบ เป็นการฉ้อฉล ด้วยการลงมติแทนกัน  และยังได้ตัดสิทธิ์สมาชิกรัฐสภาในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งได้ใช้อำนาจโดยไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ มาตร216 วรรค 5 บัญญัติว่า “คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และองค์กรอื่นๆของรัฐ” แต่รัฐบาลกลับเพิกเฉย

รัฐบาลโดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรกลับนำร่างรัฐธรรมนูญนำทูลเกล้าฯถวายโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการระคายเคืองเบื้องยุคลบาท ทั้งนี้ยังได้มีการแถลงชัดเจนว่าไม่ยอมปฎิบัติตามคำวินิจฉัยดังกล่าว ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย ย่ำยีหลักนิติธรรมและเป็นการประกาศตนอยู่เหนือรัฐธรรมนูญอีกด้วย

2.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมาก ผ่านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม รวบรัดแก้ไขร่างดังกล่าวเพื่อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องของตน รวบรัดลงมติดังกล่าวตอนเวลา 4.30น. ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชน นิรโทษกรรมไร้ความเหมาะสม ความชอบธรรม ขัดต่อหลักนิรโทษกรรมสากล ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรง จนกระทั่งข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติได้แถลงว่าเป็นการทำผิด แม้นายกรัฐมนตรีจะอ้างว่ารัฐบาลไม่ใช่ผู้เสนอร่างดังกล่าว แต่รัฐบาลเป็นผู้คุมเสียงข้างมากจึงไม่อาจปฎิเสธได้

3.กรณีการเสียชีวิตของนักศึกษารามคำแหง เจ้าหน้าที่ตำรวจละเว้นการปฎิบัติหน้าที่โดยไม่รักษาความสงบเรียบร้อย รัฐบาลเลือกปฎิบัติกรณีที่คนของฝ่ายตนในเหตุจราจลปี2553ได้รับการเยียวยาเหนือทหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่

4.รัฐบาลและรัฐสภากระทำการทางตรงและทางอ้อมสร้างความแตกแยก ร้าวลึก กว้างขวาง ปลุกปั่นยุยงและหลอกลวงประชาชน ใช้กำลังมวลชนข่มขู่องค์กรตุลาการ ซึ่งรัฐบาลไม่เคยดำเนินการใดๆ แต่ผู้ชุมนุมที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล กลับมีการจัดการอย่างเต็มที่ เป็นการปฎิบัติ 2 มาตรฐาน

5.รัฐบาลเล่นพรรคเล่นพวก ข่มเหงรังแกข้าราชการ โยกย้ายข้าราชการแบบไม่เป็นธรรม แต่งตั้งผู้ที่ด้อยประสบการณ์และพรรคพวกของตนมาบริหารราชการ หน่วยงานของรัฐบาล เพื่อรับใช้ พตท.ทักษิณ ชินวัตร นำระบบราชการถอยหลัง

6.รัฐบาลทุจริต มีการใช้นโยบายประชานิยม นำมาซึ่งความเสียหายของชาติ ระบบการเงิน การคลัง การงบประมาณ ได้รับความเสียหาย ก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอีกมาก ความน่าเชื่อถือของชาติลดลง เช่น โครงการจำนำข้าวเสียหายหลายแสนล้านบาท โครงการจัดการน้ำที่มีการส่อคอรัปชั่นเชิงนโยบาย การกู้เงิน2 ล้านล้านบาท มีแนวโน้มสู่การทุจริตและการล้มเหลวของโครงการ

ดังนั้นกปปส. ไม่อาจยินยอมได้ที่มีการใช้เผด็จการเสียงข้างมาก จึงขอประกาศว่า ประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย อาศัยอำนาจของประชาชนตามมาตรา 3 ซึ่งบัญญัติหลักการว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ใช้สิทธิ์เรียกคืนอำนาจอธิปไตยจากกลุ่มการเมือง เพื่ออภิวัฒน์ประเทศไทยให้พ้นจากการทุจริตคอรัปชั่นและให้ดำเนินการเมืองเพื่อความเป็นธรรมอย่างแท้จริงทุกภาคส่วน

คณะกรรมการกปปส.ขอประกาศยืนยันแทนมวลมหาประชาชน ว่า พวกตนทั้งหลายมีความจงรักภักดีและขอพิทักษ์ราชบัลลังก์ด้วยชีวิต อนึ่ง กปปส.จะยึดมั่นในพันธะกรณีระหว่างประเทศ รักษาความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศทุกประการ และขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทั้งหลาย  เพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ลงชื่อ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.

MThai News