พบสัตว์พื้นใต้น้ำชนิดใหม่ คล้ายกุ้ง ที่เกาะลิดี สตูล

Home / ข่าวทั่วไป / พบสัตว์พื้นใต้น้ำชนิดใหม่ คล้ายกุ้ง ที่เกาะลิดี สตูล

ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เปิดเผยว่า ได้พบสัตว์พื้นใต้น้ำชนิดใหม่ของโลก  อาศัยอยู่ในตะกอนดินร่วนเหนียวปนทรายในป่าชายเลนของหาดที่เกาะลิดี มีลักษณะคล้ายกุ้งขนาดเล็ก ลำตัวยาวประมาณ 3 – 4 มิลลิเมตร

13878750501387875244l

ทั้งนี้สัตว์พื้นใต้น้ำพันธุ์ใหม่นี้ถูกพบครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2553 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  “ฮาลมายแรบซูเดส กูตุย” (HalmyrapseudesGutui) ตามชื่อ HalmyrapseudesGutui เป็นสัตว์ใน Phylum Arthropoda, Subphylum Crustacea, Order Tanaidacea  Family Parapseudidae, Genus Halmyrapseudes เป็นการค้นพบใหม่ในระดับชนิด (species)  เป็นกลุ่มสัตว์ที่สำคัญในห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำจำพวกปลา กุ้ง ปู หอย ดาวทะเล ปลิงทะเล นานาชนิดบนหาดของเกาะลิดี  ยังเป็นตัวการสำคัญในการกินซากอินทรีย์ต่างๆ ในตะกอนดิน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเน่าเสียให้ท้องทะเลด้วย

อย่างไรก็ตามศ.ดร.เสาวภา ได้กล่าวถึงความกังวลในการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกซึ่งในขณะนี้อยู่ในระยะการประชาพิจารณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน์โดยรอบเกาะลิดี

MThai News