7 วันอันตรายวันที่6 ตายพุ่ง 334 รายเจ็บ 3,041 คน

Home / ข่าวทั่วไป / 7 วันอันตรายวันที่6 ตายพุ่ง 334 รายเจ็บ 3,041 คน

ปภ.สรุปยอด 7 วันิันตราย วันที่ 6 มีผู้เสียชีวิตรวม 334 ราย บาดเจ็บ 3,041 คน โดยโคราชครองแชมป์ 21 ศพ

11

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 1 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 536 ครั้ง (ปีใหม่ 2556 เกิด 533 ครั้ง) เพิ่มขึ้น 3 ครั้ง ร้อยละ 0.56  ผู้เสียชีวิต 68 ราย (ปีใหม่ 2556 เสียชีวิต 78 ราย) ลดลง 10 ราย ร้อยละ 12.82 ผู้บาดเจ็บ 539 คน (ปีใหม่ 2556 บาดเจ็บ 583 คน) ลดลง 44 คน ร้อยละ 7.55 สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 51.49

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วัน (วันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,891 ครั้ง (ปีใหม่ 2556 เกิด  2,871 ครั้ง) เพิ่มขึ้น 20 ครั้ง ร้อยละ 0.70 ผู้เสียชีวิตรวม 334 ราย (ปีใหม่ 2556 เสียชีวิต 332 ราย) เพิ่มขึ้น 2 ราย ร้อยละ 0.60 ผู้บาดเจ็บรวม 3,041 คน (ปีใหม่ 2556 บาดเจ็บ 3,036 คน) เพิ่มขึ้น 5 คน ร้อยละ 0.16

ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 6 วัน รวม 8 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน บึงกาฬ ยโสธร ชัยนาท ตราด สมุทรสงคราม ปัตตานี และพังงา จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ และเชียงใหม่ จังหวัดละ 111 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 21 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ 121 คน

 

MThai news