ชาวบ้านต.นาทับ คัดค้านสร้างท่าเทียบเรือ

Home / ข่าวทั่วไป / ชาวบ้านต.นาทับ คัดค้านสร้างท่าเทียบเรือ
กลุ่มชาวบ้าน ต.นาทับ รวมตัวค้านสร้างท่าเทียบเรือในคลองนาทับ หวั่นกระทบอาชีพประมง ร้องส่วนราชการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น
506048-01

ชาว บ้านในพื้นที่ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา รวมตัวคัดค้านการสร้างท่าเทียบเรือของบริษัทเอกชน ในคลองนาทับ ซึ่งจะสร้างถึง 7 ท่า เพื่อใช้เทียบท่าในการบรรทุกหินและท่าเรืออุตสาหกรรม และขณะนี้กำลังเริ่มดำเนินการขุดลอกและขยายร่องน้ำ รวมทั้งก่อสร้างท่าเทียบเรือไปบางส่วนแล้ว แม้จะเป็นการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม

นายส่าหมะ หมัด ตัวแทนชาวบ้าน ให้เหตุผลว่า คลองนาทับ เป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวบ้านในพื้นที่ ต.นาทับ หากมีการสร้างท่าเทียบเรือ จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง เช่น การตั้งลอบปู ลอบปลา การตั้งไซปู ไซปลา การวางเบ็ดตกปลา และการเลี้ยงปลาในกระชัง ที่สำคัญ จะกระทบต่อระบบนิเวศตลอดสองฝั่งคลองนาทับ ที่สภาพแวดล้อมยังสมบูรณ์ และเป็นที่เพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งตลอดคลองนาทับมีท่าจอดเรือขนาดเล็กของชาวบ้านด้วย และการที่มีเรือขนส่งขนาดใหญ่เข้ามา อาจเกิดอันตรายกับกลุ่มเรือประมงขนาดเล็ก โดยเฉพาะ บริเวณปากร่องน้ำคลองนาทับที่จะออกสู่ทะเลอ่าวไทย ซึ่งเป็นทางโค้งและแคบ จึงต้องการเรียกร้องให้ทางจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มารับฟังเสียงสะท้อนและความคิดเห็นของชาวบ้าน เพื่อหาทางออกและแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาว บ้านในระยะยาว506048-03

506048-05