เล็งเสนอศธ. ยกเลิกแจกแท็บเล็ตนักเรียน เหตุไม่ได้ประโยชน์

Home / ข่าวทั่วไป / เล็งเสนอศธ. ยกเลิกแจกแท็บเล็ตนักเรียน เหตุไม่ได้ประโยชน์

เล็งเสนอศธ. ยกเลิกแจกแท็บเล็ตนักเรียน นำงบสร้างห้องเรียนอัจฉริยะแทน  เหตุไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 57 ที่ผ่านมา ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอเรื่องถึงรัฐมนตรีประจำกระทรวงให้ยกเลิกการแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียน แล้วให้นำงบสร้างห้องเรียนอัจฉริยะแทน

แท็บเล็ต, แท็บเล็ตป.1, ห้องเรียนอัจฉริยะ

โดยสาเหตุการล้มโครงการแจกแท็บเล็ตในครั้งนี้ ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ เผยว่า เพราะไม่เห็นประโยชน์ที่ได้จากการแจกแท็บเล็ต แม้จะให้เอากลับบ้านไปใช้ก็ตาม ดังนั้นจึงอยากให้เอางบตรงจุดนี้ไปสร้างห้องเรียนอัจฉริยะที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ

อาทิเช่น กระดานอัจฉริยะ (SmartBoard) เครื่อง Server คอมพิวเตอร์ เครื่องแท็บเล็ตสำหรับนักเรียน รวมถึงโปรแกรมสำเร็จรูปในการควบคุมอุปกรณ์ภายในห้องเรียน ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุมค่า อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เทคโลยีต่างๆ ได้ครบทุกคนด้วย

ส่วนความเป็นได้ในดครงการดังกล่าวจะเป็นรูปเป็นร่างมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาาธิการที่จะมีการอนุมัติหรือไม่

MThai News