เล็งบรรจุ เกรียน-มาคุ–สุดซอย-เว้นวรรค เป็นศัพท์ใหม่ในราชบัณฑิต

Home / ข่าวทั่วไป / เล็งบรรจุ เกรียน-มาคุ–สุดซอย-เว้นวรรค เป็นศัพท์ใหม่ในราชบัณฑิต

ราชบัณฑิตฯ เล็งเพิ่ม เกรียน-มาคุ–สุดซอย-เว้นวรรค เป็นศัพท์ใหม่ในราชบัณฑิต หลังพบมีการใช้มากขึ้น คาดแล้วเสร็จในปีนี้

วานนี้ (2ม.ค.57) นายอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ประธานคณะกรรมการการจัดทำฐานข้อมูลคำในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ออกมาเปิดเผยถึงการจัดระบบฐานข้อมูล ทำพจนานุกรมใหม่ภายหลังมีการปรับปรุงเพียง 4ครั้ง นับจากมีการจัดทำพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานขึ้นเป็นระยะเวลาเกือบ 80ปี ว่า

คำศัพท์ใหม่, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เกรียน, มาคุ

ในปีนี้ 2557 จะมีการปรับและรวบรวมฐานข้อมูลของคำศัพท์ใหม่ลงในคลังคำ เพื่อให้ทันสมัย และทันกับสถานการณ์ อีกทั้งให้สะดวกในการนำคำศัพท์มาใช้ในการชำระพจนานุกรม ภายหลังพบว่าคำในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานมีจำนวนคำน้อยมาก ทั้งๆ ที่คำในภาษาไทยมีจำนวนกว่าหลายแสนคำ

โดยคำใหม่ที่จะนำไปบรรจุในฐานข้อมูลคำศัพท์ครั้งนี้ จะรวบรวมเอาคำศัพท์ใหม่ ศัพท์วัยรุ่น และคำสแลง ที่นำเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน นำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเอาไว้ก่อน เพื่อให้สะดวกในการนำคำศัพท์มาใช้ในการชำระพจนานุกรมและจัดทำพจนานุกรมคำใหม่ต่อไป อาทิเช่น

เกรียน หมายถึง พฤติกรรมก่อกวนและชอบละเมิดกฎระเบียบ

การเมืองบนถนน หมายถึง การเล่นการเมืองนอกสภา

กดไลค์ หมายถึง ไอคอน like หรือชอบ เป็นรูปชูหัวแม่มือหนึ่งข้าง

ขั้นเทพ หมายถึง ดียิ่ง เก่งอย่างยิ่ง

ซุปตาร์ หมายถึง นักแสดงหรือนักร้องที่มีคนชื่นชอบจำนวนมาก

มังกรการเมือง หมายถึง นักการเมืองที่มีประสบการณ์การเมืองยาวนาน

มาคุ หมายถึง อึมครึม วังเวง

เว้นวรรค หมายถึง ลาออกจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่หรือยุติบทบาทชั่วคราว

สุดซอย จากความหมายเดิมคือ ถึงที่สุดจนไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ แต่ช่วงปลายปี 2556 ที่ผ่านมาคำว่า สุดซอย ถูกนำมาใช้ในทางการเมือง เป็นต้น

MThai News