สุรพงษ์ เตือนม็อบสุเทพปิดถนน 13 ม.ค. ผิดโทษขั้นประหาร

Home / ข่าวทั่วไป / สุรพงษ์ เตือนม็อบสุเทพปิดถนน 13 ม.ค. ผิดโทษขั้นประหาร

MThai News วันนี้ 4 ม.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์จัดทำแผนและประสานงานของ ศอ.รส.แถลง ว่า

สุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล, ม็อบปิดกรุงเทพ, ชัทดาวน์ประเทศ

กรณีที่นายสุเทพ เลขาฯ กปปส. ได้ประกาศที่จะปิดกรุงเทพฯ หรือชัตดาวน์กรุงเทพฯ นับแต่วันที่ 13 มกราคม เป็นต้นไปนั้น รัฐบาลมีความห่วงใยต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกรุงเทพมหานคร ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นและสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง

อันนำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยทั้งของประชาชนและความมั่นคงของรัฐ ซึ่งการปิดกรุงเทพฯ นั้นนับได้ว่าจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายซ้ำอีก โดยเฉพาะการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะนำพาประชาชนก่อการปฏิวัติซึ่งเป็นความผิดที่ร้ายแรง มีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต ทั้ง ๆ ที่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ศาลอาญาก็ได้อนุมัติหมายจับนายสุเทพ เลขาฯ กปปส. ในข้อหากบฏในราชอาณาจักรไว้แล้ว

ดังนั้นรัฐบาลจึงได้แจ้งไปยังหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนให้เตรียมความพร้อมภายในองค์กร เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของนายสุเทพ กับพวก โดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ได้เตรียมแผนป้องกันพระนครเอาไว้ เพื่อเตรียมการที่จะดำเนินการกับผู้ที่ร่วมกระทำความผิดในเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้อย่างเต็มรูปแบบ ครบถ้วนตามกระบวนการกฎหมาย โดยใช้กองกำลังผสมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้เกิดความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง

รัฐบาลจึงขอกราบเรียนและแจ้งเตือนมายังพี่น้องประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน รัฐบาลขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า การที่นายสุเทพ และพวก ได้ประกาศว่าจะดำเนินการปิดกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองอย่างร้ายแรง การกระทำของนายสุเทพ และพวก เป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ต้องดำเนินชีวิตหาเลี้ยงชีพและครอบครัว

เป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เสียหายอย่างรุนแรง จึงเป็นพฤติกรรมและเป็นการกระทำของผู้ไม่หวังดีที่จงใจทำผิดกฎหมายบ้านเมือง เพื่อมุ่งทำลายประเทศชาติเท่านั้น เป็นการกระทำที่ขาดหลักมนุษยธรรม และไม่คำนึงถึงหลักการแห่งนิติรัฐอย่างสิ้นเชิง รัฐบาลจึงได้เตรียมการเพื่อรักษาความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน

รัฐบาลจึงขอวิงวอนและเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้าร่วมขบวนการของนายสุเทพ กับพวก ในการปิดกรุงเทพมหานคร ต้องคิดและไตร่ตรองให้รอบคอบ เพราะผลกระทบที่จะตามมาจะสร้างความเสียหายต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มแข็งและดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ

จึงกราบเรียนพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และอย่าได้โปรดให้การสนับสนุนการกระทำของนายสุเทพ และพวก ที่ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายและขาดสติยั้งคิดอันเป็นการทำลายประเทศไทยอันเป็นที่รักของพวกเรา รัฐบาลจึงหวังว่าในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

พี่น้องประชาชนจะได้ร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง เพื่อให้ประเทศไทยของเราก้าวต่อไปได้ ตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อปกป้องประเทศชาติและบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ และคนไทยทุกคนอยู่ด้วยกันได้ด้วยความสงบสุข

MThai news