สพฐ.ขอกันงบปี ’56 ซื้อแท็บเล็ต 3 พันล้าน ก่อนพ้นโค้งสุดท้าย

Home / ข่าวทั่วไป / สพฐ.ขอกันงบปี ’56 ซื้อแท็บเล็ต 3 พันล้าน ก่อนพ้นโค้งสุดท้าย

เลขาธิการ สพฐ.เสนอของบประมาณปี 2556 วงเงิน 3,741 ล้านบาท รองรับแท็บเล็ตล็อตสุดท้าย พร้อมปรับบริษัทที่ส่งมอบไม่ทัน

อภิชาติ จีระวุฒิ1

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ซึ่งมี รมว.ศึกษาธิการ ได้รวบรวมข้อดีข้อเสียของการดำเนินงานจัดซื้อจัดหาแท็บเล็ต 2 ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งทำร่างขอบเขตงาน หรือ ทีโออาร์แท็บเล็ตปีการศึกษา 2557 คาดว่าใช้เวลา 1 สัปดาห์จะแล้วเสร็จ จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายฯ พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการตั้งข้อสังเกตว่าการจัดซื้อแท็บเล็ตปีการศึกษา 2556 โดยใช้วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-ออกชัน ยังมีปัญหา ดังนั้นแนวโน้มในการจัดซื้อแท็บเล็ตปีการศึกษา 2557 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อาจใช้วิธีการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดำเนินการจัดซื้อจัดหาโดยวิธีซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ในวันที่ 31 มี.ค. 2557 นั้นจะถือวันสิ้นสุดการใช้งบประมาณของปี 2556 แต่ยังมีบริษัทบางรายยังไม่สามารถจัดส่งแท็บเล็ตได้ตามกำหนด เพราะฉะนั้น สพฐ.จะเสนอต่อ ครม.เพื่อขอกันงบประมาณปี 2556 ในวงเงิน 3,741 ล้านบาทเศษไว้ก่อนเพื่อนำไปจัดซื้อแท็บเล็ตในส่วนที่เหลือ

นอกจากนี้ ในส่วนที่คณะกรรมการบริการฯ มอบให้ สพฐ.ไปดำเนินการเรื่องการยื่นอุทธรณ์ของแท็บเล็ต โซน 3 นั้น ในวันนี้ (7 ม.ค.) ตนได้ลงนามในหนังสือแจ้งไปยังบริษัทสุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ตามที่คณะกรรมการจัดซื้อฯมีมติให้ยกเลิกผลการประมูลและระบุในหนังสือว่าให้บริษัทสามารถยื่นอุทธรณ์มาได้ภายใน 30 วันนับจากวันออกหนังสือแจ้งดังกล่าว สำหรับรายใดไม่สามารถจัดส่งตามสัญญาก็ต้องถูกปรับ

MThai News