ศาลรธน.เสียงข้างมาก ฟัน แก้ม.190 ขัดรธน.

Home / ข่าวทั่วไป / ศาลรธน.เสียงข้างมาก ฟัน แก้ม.190 ขัดรธน.

ศาลรัฐธรรมนูญ นั่งบัลลังก์อ่านคำตัดสิน ม.190 มีคำตัดสินดังนี้ ระบอบประชาธิปไตยเสียงข้างมากต้องฟังเสียงข้างน้อยการใช้อำนาจข้างมากจำกัดเสียงข้างน้อยเรียกว่าเผด็จการข้างมาก ซึ่งเผด็จการรัฐสภาขัดหลักการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข

01

การใช้เสียงข้างมากรวบรัดปิดอภิปรายเป็นการใช้อำนาจมิชอบ เป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์เสียงข้างมาก โดยการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นการไม่ชอบ
โดยการแปรญัติต้องมีเวลาที่แน่นอนเป็นเอกสิทธิการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา การนับเวลาย้อนหลังเป็นการขัดต่อเอกสิทธิไม่ชอบรัฐธรรม ขัดหลักนิติธรรม ซึ่งมาตรา190เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านฝ่ายบริหาร โดยบัญญัตินี้มีมาตั้งแต่ รัฐธรรมนูญปี 2475

การกำหนดให้รัฐมนตรีเสนอกรอบเจรจาต่อรัฐสภา ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงรายละเอียด ป้องกันการใช้อำนาจพลการ จะได้ไม่ซ้ำรอยแถลงการณ์ร่วมคดีพระวิหาร ซึ่ง มาตรา190มีเจตนาให้ประชาชน รับรู้การเจรจาการค้าเป็นไปตามหลักการถ่วงดุลตรวจสอบแต่การตัดข้อความในมาตรา190 ออก เป็นข้ออ้างปราศจากน้ำหนักไม่อาจนำมาอ้างได้

การแก้ไขมาตรา190เป็นการการลดทอนอำนาจรัฐสภาให้เหลือเพียงตรวจสอบหนังสือสัญญา แล้วไปเพิ่มอำนาจฝ่ายบริหารเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเห็นว่า การแก้ไขมาตราดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตราที่ 3 และมาตรา68

ทั้งนี้กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนเงินกู้ 2 ล้านล้าน และ วินิจฉัยคดีแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ จะมีการนัดไต่สวนเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยนัดสืบพยานที่เหลืออีก 5 รายในวันที่ 15 ม.ค.นี้ เวลา 10.00 น.

————————————————————————-

วันนี้(8 ม.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนเงินกู้ 2 ล้านล้าน และ วินิจฉัยคดีแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(8 ม.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญจะเริ่มไต่สวนคำร้อง พ.ร.บ.เงินกู้ 2ล้านล้าน มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 169 วรรคหนึ่ง และมาตรา170 หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในเวลา 09.00 น.

โดยศาลได้นัดให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ปชป. ในฐานะผู้เสนอความเห็น นายนริศร ทองธิราช อดีต ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย (พท.) นายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล น.ส.สุภา ปิยะจิตติ นายทนง พิทยะ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล จัดทำชี้แจงและมาให้ถ้อยคำต่อศาล

จากนั้นเวลา 14.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคำร้องที่นายวิรัตน์ กัลยาศิริ อดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา และสมาชิกรัฐสภา 381 คน ร่วมกันดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ที่จำกัดอำนาจรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศของฝ่ายบริหาร เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ล้มล้างการปกครองและกระทำการให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองโดยวิถีทางที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 68 หรือไม่

MThai news