กสม.ออกแถลงการณ์ ห่วงกปปส.ชัตดาวน์กทม.

Home / ข่าวทั่วไป / กสม.ออกแถลงการณ์ ห่วงกปปส.ชัตดาวน์กทม.
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ออกแถลงการณ์เป็นห่วง กปปส.ชัตดาวน์กรุงเทพฯ 13 ม.ค. หวั่นเกิดเหตุรุนแรงซ้ำรอยเดิม
507316-01

คณะ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ชุมนุมของ กลุ่ม กปปส.ที่นัดชุมนุมปิดถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 ม.ค.นี้ เพราะเกรงว่าอาจจะมีเหตุความรุนแรง หรือความสูญเสียขึ้นอีก เนื่องจากที่ผ่านมามีบทเรียนความสูญเสียที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นช่วง เดือน พ.ย. – ธ.ค. 2556 ที่ผ่านมา

ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนคำนึงและสมควรดำเนินการตามข้อที่ควรปฏิบัติ โดยในส่วนของผู้จัดการชุมนุมและกลุ่มผู้ชุมนุมจะต้องมีหน้าที่ร่วมกัน ทำให้เกิดการชุมนุมเป็นไปโดยความสงบ สันติและปราศจากอาวุธ ยึดแนวทางสันติวิธี ภายใต้หลักการสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ ส่วนรัฐบาลต้องดูแลการชุมนุมให้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย และป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงจากบุคคลผู้ไม่หวังดี ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยจะต้องหลีกเลี่ยงและป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงที่ไม่พึง ประสงค์ ดังเช่นที่เกิดขึ้นมาแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอให้ผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ของรัฐ และทุกภาคส่วนต้องอดทนอดกลั้นยึดมั่นในหลักสันติวิธี เคารพในสิทธิและเสรีภาพของกันและกัน เพื่อมิให้มีเหตุการณ์ความรุนแรงจนเกิดความสูญเสียขึ้นอีก โดยคำนึงถึงประโยชน์และความสงบของประเทศชาติเป็นสำคัญ