ร่างข้อบังคับ ห้ามพระขับรถยนต์ มอเตอร์ไซต์-โบกรถปชช.

Home / ข่าวทั่วไป / ร่างข้อบังคับ ห้ามพระขับรถยนต์ มอเตอร์ไซต์-โบกรถปชช.

วานนี้(8ม.ค.)  พระพรหมโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงและเจ้าคณะภาค5 ได้เผยว่า

oct2010139

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะใหญ่หนเหนือได้เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการหนเหนือครั้งที่1/2557โดยมีเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการเข้าร่วมประชุมจำนวน83รูป ซึ่งมีการพิจารณา ข้ออปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์ใน2เรื่องหลัก ได้แก่

1.การพิจารณาออกร่างประกาศคณะสงฆ์ห้ามพระภิกษุ-สามเณรขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
2.ขอความร่วมมือไม่ให้พระภิกษุโบกรถขอโดยสารรถยนต์ของประชาชนผู้สัญจรไปมาผ่านบนทางหลวง

โดยเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นภาพไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจให้กับพุทธศาสนิกชน จึงได้มีการร่างระเบียบและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น การภาคทัณฑ์ ห้ามทำเรื่องเสนอเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งได้มีแนวคิดเห็นตรงกันว่าควรมีการร่างให้เป็นระเบียบที่ชัดเจนก่อนที่จะมีการประกาศใช้ต่อไป

MThai news