เครือข่าย2เอา2ไม่เอา แถลงการณ์ค้านรัฐประหาร

Home / ข่าวทั่วไป / เครือข่าย2เอา2ไม่เอา แถลงการณ์ค้านรัฐประหาร

เครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอา ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืน คัดค้านการรัฐประหาร เชื่อ สังคมไทยก้าวข้ามวิกฤติการเมืองได้โดยไม่นองเลือด

507674-01

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ นางพวงทอง ภวัครพันธุ์ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ตัวแทนเครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอา ร่วมอ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืน คัดค้านการรัฐประหาร คัดค้านการใช้ความรุนแรนทุกรูปแบบ เคารพการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ และสนับสนุนการปฏิรูปบนวิถีทางประชาธิปไตย

พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า สังคมไทยจะสามารถก้าวข้ามและออกจากวิกฤติการเมืองครั้งนี้ได้ โดยไม่ต้องนองเลือด หากประชาชนและกลุ่มการเมืองทุกฝ่ายเคารพและยอมรับกติกาพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความเห็นต่าง เพราะทุกคนมีความเสมอภาคกันในฐานะเจ้าของประเทศ มีสิทธิ์ที่เท่าเทียมในการร่วมกันปฏิรูปสังคมไทย

ทั้งนี้ เครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอา เกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักวิชาการ นักวิจัย เอ็นจีโอ และองค์กรต่างๆ จำนวนมาก เช่น สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.) สมัชชาคนจน ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ เวทีเสวนาประชาธิปไตยภาคใต้ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มวลมหาประชาคุย เครือข่ายสลัมสี่ภาค ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) กลุ่มโลกสวย ปฏิรูปการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้วยสันติวิธี และ เครือข่ายภาคประชาสังคม