ชัตดาวน์กรุงเทพฯ 12 มหาวิทยาลัยประกาศงดเรียน

Home / ข่าวทั่วไป / ชัตดาวน์กรุงเทพฯ 12 มหาวิทยาลัยประกาศงดเรียน

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มกปปส. จะชุมนุมชัตดาวน์กรุงเทพฯ วันที่ 13 มกราคมนี้ มีมหาวิทยาลัยที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากการชุมนุม ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชน รวม 25 แห่ง และมีสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งงดการเรียนการสอน/เลื่อนสอบ จำนวน 12 แห่ง ดังนี้

84247

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งดการเรียนการสอนวันที่ 13-15 มกราคม
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) งดการเรียนการสอน และการทำงาน ที่วิทยาเขตท่าพระจันทร์ วันที่ 13-15 มกราคม
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) งดการเรียนการสอนวันที่ 13-14 มกราคม
4. มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) งดการเรียนการสอนและการทำงานที่วิทยาเขตวังท่าพระ และตลิ่งชัน วันที่ 13 มกราคม
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) งดการเรียนการสอนวันที่ 13 มกราคม
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)กรุงเทพ เลื่อนการสอบกลางภาคที่เดิมกำหนดสอบวันที่ 13-14 มกราคม ออกไป และจะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบภายหลัง
7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) เลื่อนการสอบซ่อมเสริม จากเดิมสอบวันที่ 13-18 มกราคม ไปเป็นวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์
8. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน งดการเรียนการสอนวันที่ 13-14 มกราคม
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ งดการเรียนการสอนวันที่ 13-14 มกราคม
10. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ งดการเรียนการสอนและการทำงาน วันที่ 13-14 มกราคม
11. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย งดการเรียนการสอนวันที่ 13 มกราคม
และมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ งดการเรียนการสอนวันที่ 13 มกราคม

ส่วนมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ประกาศงดการเรียนการสอน และอยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 13 แห่ง ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.)
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)จันทรเกษม
4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจล.)
5. มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
6. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7. มหาวิทยาลัยเกริก
8. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
9. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
10. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส
11. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา วิทยาเขตสุรวงค์
12. มทร.พระนคร
13.มรภ.พระนคร

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาติดตามข้อมูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ตนเองอย่างต่อเนื่อง

MThai News