บินไทย ยัน ให้บริการตามปกติ13 ม.ค.นี้

Home / ข่าวทั่วไป / บินไทย ยัน ให้บริการตามปกติ13 ม.ค.นี้
การบินไทย ยืนยัน เปิดให้บริการผู้โดยสารตามปกติ ในช่วงที่จะมีการชุมนุมทางการเมืองทั่วกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 มกราคมนี้
508084-01
ฝ่าย สื่อสารวิสาหกิจและประชาสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ในวันที่ 13 มกราคมนี้ ที่จะมีการชุมนุมทางการเมือง ทั่วกรุงเทพมหานคร (ชัตดาวน์กรุงเทพมหานคร) การบินไทย ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ยกเว้นสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร ที่สำนักงานใหญ่ และที่อาคารศูนย์ราชการจะปิดทำการ

โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อและใช้บริการได้ที่สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารการ บินไทย สาขาหลานหลวง สีลม และที่อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยผู้โดยสาร สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com และเว็บไซต์ thaismileair.com หรือติดต่อสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่Call Center 02-356 -1111 หรือ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤติ (CMOC) 02-545-3181