วินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง เอาเปรียบ ปรับ 5,000บ.

Home / ข่าวทั่วไป / วินมอเตอร์ไซต์รับจ้าง เอาเปรียบ ปรับ 5,000บ.

วันนี้(14 ม.ค.)พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบก.จร. ร่วมกับสมาคม รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ” โดยมี นายเฉลิม ช่างทองมะดัน ประธานสมาคมวินมอเตอร์ไซค์ ,หัวหน้าวินจักรยานยนต์รับจ้างทั่ว กทม. มาทำข้อตกลงร่วมกันและทำสัตยบรรณที่จะไม่เรียกค่าโดยสารจากประชาชนเกินราคา ณ กองบังคับการตำรวจจราจร ซึ่งความผิดฐานเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงมีดังนี้

1522128_199534960235342_234151910_n

เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ฯ มาตรา 66/5 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

-เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ฯ มาตรา 53/1 (3) ต้องระวางโทษ “พักใช้ใบอนุญาตขับรถได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน”
-กฎกระทรวง “กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ.2548” ข้อ 1 อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับจักรยานยนต์สาธารณะ ให้กำหนด ดังต่อไปนี้
(1)ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก ไม่เกิน 25 บาท และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป ไม่เกินกิโลเมตรละ 5 บาท
(2)ระยะทางเกินกว่า 5 กิโลเมตรขึ้นไป อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารให้เป็นไปตามที่ผู้ขับรถและคนโดยสารตกลงกัน”

กองบังคับการตำรวจจราจร จึงขอประชาสัมพันธ์ มายังประชาชนหากมีการพบเห็นการกระทำผิดกรุณาแจ้งมายัง ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) โทร 1197 ตลอด 24 ชั่วโมง

MThai News

1546113_199534993568672_2041193618_n1558409_199535086901996_1223974356_n