กางข้อห้ามสงฆ์ เตือน พุทธอิสระ ร่วมชุมนุมไม่เหมาะสม

Home / ข่าวทั่วไป / กางข้อห้ามสงฆ์ เตือน พุทธอิสระ ร่วมชุมนุมไม่เหมาะสม

คณะสงฆ์นครปฐม กางข้อห้ามสงฆ์ เตือน พุทธอิสระ ร่วมชุมนุมไม่เหมาะสม หากกระทำผิดซ้ำ ให้พระสังฆาธิการ ดำเนินการลงโทษตามวินัย

05

นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)นครปฐม กล่าวว่า กรณีหลวงปู่พุทธอิสระไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปส.นั้น ขณะนี้คณะสงฆ์นครปฐมทั้งระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด ได้ประชุมหารือถึงเรื่องดังกล่าว โดยได้ดำเนินการตักเตือนด้วยวาจาต่อหลวงปู่พุทธอิสระแล้ว ซึ่งพศจ.นครปฐม ได้ทำรายงานเสนอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบและลงนาม ถึงแนวทางการทำงานคณะสงฆ์ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ.2538 ระบุไว้ว่า ห้ามพระภิกษุสามเณรเข้าไปในที่ชุมนุมไม่ว่ากรณีใดๆ พร้อมทั้งห้ามพระภิกษุสามเณรสนับสนุนช่วยเหลือโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่การหาเสียงเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เทศบาล หรือการเมืองใดๆแก่บุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ รวมถึงห้ามชุมนุนเรียกร้องสิทธิของบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ

อีกทั้งห้ามร่วมอภิปรายหรือบรรยายเกี่ยวกับการเมืองทั้งในวัดและนอกวัด หากพระภิกษุสามเณรใดละเมิด ฝ่าฝืน ให้พระสังฆาธิการปกครองดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน ทั้งนี้หากกระทำผิดซ้ำ ให้พระสังฆาธิการปกครอง ดำเนินการลงโทษตามความเหมาสม เช่น การกล่าวเตือนซ้ำ เป็นต้น

MThai news