วธ.ประกาศชื่อ 9 ศิลปินแห่งชาติ ปี56

Home / ข่าวทั่วไป / วธ.ประกาศชื่อ 9 ศิลปินแห่งชาติ ปี56

นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ประกาศผลพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี 2556 จำนวน 9 คนดังนี้

13898662191284-450x350x1

 1.ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์  ได้แก่  
นายช่วง มูลพินิจ (จิตรกรรม)
นายธีรพล นิยม (สถาปัตยกรรม)

2. ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ได้แก่
นางรำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภา หรือโสภาค สุวรรณ
นายวินทร์ เลียววาริณ
นายเจริญ มาลาโรจน์

3.ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ได้แก่
นางนิตยา รากแก่น(หมอลำ)
นายยืนยง โอภากุล (ดนตรีไทยสากล)
นายบุญฉลอง ภักดีวิจิตร (ผู้กำกับ-ผู้สร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
นายเฉลิม ม่วงแพรศรี (ดนตรีไทย)

โดยในวันที่24 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งตรงกับวันศิลปินแห่งชาติ  ยศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2556  จะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วย

MThai News