ทัพบกแจงเหตุ ยังไม่ขนรถเกราะ BTR กลับหน่วย

Home / ข่าวทั่วไป / ทัพบกแจงเหตุ ยังไม่ขนรถเกราะ BTR กลับหน่วย

ทัพบก แจ้งรับเหตุยังไม่ขนรถเกราะ BTR กลับหน่วย บอกอยู่ต่อให้กำลังพลฝึก ยันไม่เกี่ยวเรื่องการเมือง

วันนี้ 21 ม.ค.57 ผู้สื่อข่าว MThai News รายงานว่า ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่รถยานเกราะล้อยาง BTR 3E-1 และยุทโธปกรณ์บางส่วนที่นำมาใช้ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทยยังไม่ได้เคลื่อนกลับหน่วยที่ตั้งว่า

รถถัง, กองทัพไทย, ข่าวม็อบ

ขอชี้แจงว่า ยุทโธปกรณ์ที่นำมาใช้ในพิธีการสวนสนามหลายส่วนได้กลับหน่วยที่ตั้งแล้ว มีเพียงยุทโธปกรณ์บางส่วนเท่านั้นที่อยู่เพื่อสนับสนุนในการฝึกศึกษา ให้กำลังพลในส่วนกลางได้ฝึกฝน โดยมีรูปแบบการฝึกเป็นแบบบุคคล ใกล้เคียงรูปแบบการฝึก Unit school เพื่อสร้างความคุ้นเคยเพิ่มทักษะความชำนาญและความสัมพันธ์กันระหว่างกำลังพลกับยุทโธปกรณ์ให้เป็นรายบุคคลเป็นหลัก

โดยเฉพาะสำหรับหน่วยประเภทเดียวกัน และหน่วยที่มีหลักนิยมคล้ายกัน แต่มียุทโธปกรณ์ที่ใช้ต่างรุ่น ต่างแบบกัน โดยไม่ใช่การฝึกภาคสนามทางยุทธวิธีอย่างที่บางคนกล่าวถึง ซึ่งการฝึกครั้งนี้อยู่ในกรอบปกติของแผนพัฒนากำลังพลของกองทัพบก โดยมีการกำหนดเป็นแผนภายในกองทัพบกล่วงหน้านานแล้ว ซึ่งในปัจจุบันการปฏิบัติใดๆ ของกองทัพยังคงเป็นไปในลักษณะที่เปิดเผย ไม่มีนัยพิเศษใดๆ ดังนั้นขออย่านำเรื่องดังกล่าวไปโยงทางการเมือง

MThai News