ปชช.มองของไหว้เจ้าตรุษจีนแพงกว่าปีก่อน

Home / ข่าวทั่วไป / ปชช.มองของไหว้เจ้าตรุษจีนแพงกว่าปีก่อน
กรุงเทพโพล เผย ประชาชนมอง ของไหว้เจ้าตรุษจีนแพงขึ้นกว่าปีก่อน ขณะขอพรให้ครอบครัวสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ชาติสงบ
512609-01

ศูนย์ วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กรุงเทพโพล ได้ทำการสำรวจความเห็นของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ จำนวน 1,155 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.3 เตรียมงบประมาณไว้ใช้สำหรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และเมื่อให้เปรียบเทียบราคาของไหว้เจ้าในปีนี้กับปีที่แล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.2 เห็นว่าของไหว้เจ้ามีราคาแพงขึ้น

ทั้ง นี้ ประชาชนร้อยละ 46.8 ตั้งใจที่จะซื้อของไหว้เจ้าให้ครบตามประเพณี แต่ต้องซื้อของแต่ละอย่างในปริมาณน้อยลง ขณะที่ร้อยละ 23.9 ระบุว่า คงต้องตัดของไหว้เจ้าบางอย่างที่ตัดได้ออก โดยอาจจะไม่ครบตามประเพณี ขณะที่ร้อยละ 23.5 จะซื้อของไหว้เจ้าครบตามประเพณี และซื้อในปริมาณมาก

สำหรับ ผู้ที่ได้รับอั่งเปาในปีนี้ ร้อยละ 59.9 คาดว่าจะได้รับเท่าเดิม สำหรับสิ่งที่ชอบในช่วงเทศกาลตรุษจีนมากที่สุด คือ ได้ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ ร้อยละ 75.0 รองลงมาคือ ได้พบปะญาติพี่น้อง รวมญาติ ร้อยละ 65.7 และได้ขอพรเป็นสิริมงคลชีวิต ร้อยละ 63.6

ส่วนเรื่องที่จะ อธิษฐานขอพรจากการไหว้เจ้าในวันตรุษจีนมากที่สุด คือ ขอให้ตนเอง และครอบครัว มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ร้อยละ 30.3 รองลงมาคือ ขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีความสุขตลอดไปร้อยละ 21.6 และขอให้ประเทศไทยสงบสุข ร้อยละ 13.7