ไทยรั้งที่ 55 ทดสอบภาษาอังกฤษจาก 60 ประเทศทั่วโลก

Home / ข่าวทั่วไป / ไทยรั้งที่ 55 ทดสอบภาษาอังกฤษจาก 60 ประเทศทั่วโลก

กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาษาอังกฤษ English Proficiency Index ประจำปี 2556 โดยสถาบันสอนภาษาระดับโลก Education First ที่ได้ทดสอบในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ใน 60 ประเทศทั่วโลก ปรากฎว่าประเทศไทยได้อันดับ 55 จากทั้งหมด

Eng1
(คลิกภาพเพื่อดูภาพเต็มขนาด)

โดยศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ รักษาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รมว.ศธ.ได้ขอให้มีการนำผลการทดสอบดังกล่าวมาวางแผนประกอบในยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ ศธ.ด้วย

ทั้งนี้ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์จะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผลสัมฤทธิ์สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่ผลคะแนนต่ำมาก โดยประเทศอาเซียนที่ติดอันดับ มีดังนี้
มาเลเซีย อันดับที่ 11
สิงคโปร์ อันดับที่ 12
อินโดนีเซีย อันดับที่ 25
เวียดนาม อันดับที่ 28

MThai News

Eng2
(คลิกภาพเพื่อดูภาพเต็มขนาด)