กกต. แถลงทั่วปท. ลต.20ล.-ให้’สมชัย’ ดูลต.ต่อยันทำดีแล้ว

Home / ข่าวทั่วไป / กกต. แถลงทั่วปท. ลต.20ล.-ให้’สมชัย’ ดูลต.ต่อยันทำดีแล้ว

คณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลง ตัวเลขผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ 2 ก.พ. จำนวนกว่า 20 ล้านคน ไม่รวม 9 จว.ภาคใต้ พร้อมมีมติให้ “สมชัย” ดูงานเลือกตั้งต่อ ยัน ทำดีแล้ว

513955-01

ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในขณะนี้ ล่าสุด นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการ กกต. เปิดเผยตัวเลขผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ทั่วประเทศ โดยไม่รวม 9 จังหวัดภาคใต้ ที่มีปัญหา พบว่า มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 20,468,646 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 44,649,742 คน คิดเป็นร้อยละ 45.84 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

โดย จ.ลำพูน มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุด คือ 241,209 คน คิดเป็นร้อยละ 72.80 ขณะที่พื้นที่ภาคใต้ 6 จังหวัด ที่สามารถเปิดเลือกตั้งได้บางส่วนนั้น พบว่า จ.นราธิวาส มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากสุด 232,790 คน คิดเป็นร้อยละ 45.86 ขณะที่ จ.นครศรีธรรมราช มีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยที่สุด เพียง 1,292 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11

ส่วนการดำเนินการจัดการเลือกตั้งทดแทนหลังจากนี้ จะรับฟังรายงานสรุปปัญหาจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันพรุ่งนี้ ก่อนที่จะกำหนดแนวทางเพื่อกำหนดวันจัดการเลือกตั้งใหม่ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา 28 เขต ที่ไม่มีผู้สมัคร ซึ่งต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ สำหรับงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งใหม่ ยังมีเพียงพอ ยังไม่จำเป็นต้องของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มเติม ส่วนความชัดเจนจำนวนบัตรเลือกตั้ง บัตรดี และบัตรเสีย จะสามารถเปิดเผยได้ในวันพรุ่งนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง ทำหน้าที่ดูแลด้านการเลือกตั้งต่อไป เนื่องจากเห็นว่าทำหน้าที่ได้ถูกต้องและสมบูรณ์มาโดยตลอด หลังจากที่ รศ.สมชัย ได้ขอแสดงความรับผิดชอบจะไม่ขอดูแลงานเลือกตั้งต่อ