ภัยแล้งซ้ำซาก ซ้ำเติมชาวนา 9จังหวัด 33 อำเภอ

Home / ข่าวทั่วไป / ภัยแล้งซ้ำซาก ซ้ำเติมชาวนา 9จังหวัด 33 อำเภอ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานปีนี้เกิดภัยแล้งแล้ว 9 จังหวัด 33 อำเภอ ยกเว้นอีสานตอนล่าง น้ำในเขื่อนจ.นครราชสีมา 5 แห่ง ยังเอาอยู่

lumtaklong
ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน และได้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งแล้ว 9 จังหวัด 33 อำเภอ ประกอบด้วยภาคเหนือ 2 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด คือ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ขอนแก่น และศรีสะเกษ ภาคกลาง 1 จังหวัด คือ สิงห์บุรี และภาคตะวันออก 2 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี

ขณะที่สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีปริมาตรน้ำในอ่างทั้งหมด 47,388 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 67% มากกว่าปี 2556 จำนวน 2,732 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าแล้งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงปัจจุบัน ปริมาณน้ำไหลลงอ่างสะสม 4,978 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปริมาณน้ำระบายสะสมอยู่ที่ 9,302 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะปริมาณน้ำในเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณ 5,228 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 54.98 มีน้ำพร้อมใช้งานได้เพียง 2,378 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ35.71% ระบายน้ำเฉลี่ยวันละ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำไหลเข้าเฉลี่ยวันละ 2-4 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น

นายชิดชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบอีสานตอนล่าง สถานการณ์น้ำในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี เรามีน้ำกักเก็บไว้ตามเขื่อนใหญ่ของ จ.นครราชสีมา 5 แห่ง คือ เขื่อนลำตะคอง, เขื่อนลำพระเพลิง, เขื่อนลำมูลบน, เขื่อนลำแชะ และเขื่อนลำปลายมาศ แต่ก็ต้องช่วยกันประหยัด เพราะหากเกิดภัยแล้งยาวนาน อาจทำให้เกิดปัญหาได้โดยเฉพาะ จ.นครราชสีมา และชัยภูมิว่า

สถานการณ์ภัยแล้งเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับในเขตชลประทานในภาคอีสานตอนล่าง 4 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ยืนยันได้ว่าไม่มีปัญหา ส่วนนอกเขตชลประทานหลายล้านไร่ เราไม่ได้บริหารจัดการน้ำเพียงคนเดียว ซึ่งยังมีปัญหาเรื่องการส่งน้ำไปยังพื้นที่ปลายน้ำ

นายชิดชนก กล่าวว่า ขณะนี้เรากำลังจะมีการประชุมการช่วยเหลือในพื้นที่ อ.พิมาย ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ ซึ่งคงจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำ โดยอาจจะต้องดูว่าจะสามารถผันน้ำจากเขื่อนไหนไปได้ โดยเขื่อนที่อยู่ต้นน้ำลำน้ำมูลคือ เขื่อนลำมูลบน ใช้ลำน้ำมูลส่ง แต่ตอนนี้ในบริเวณลำน้ำมูล มีการเปิดพื้นที่ชลประทานของเกษตรกรจำนวนมาก เราไม่สามารถห้ามได้ ซึ่งเราคงต้องมีการประชุม
วางแผนในการตั้งกติกากันกับพี่น้องเกษตรกร โดยจะรายงานให้ นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.นครราชสีมา เพื่อเร่งทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อ.พิมาย ต่อไป

นายชิดชนก กล่าวต่อว่า ส่วนที่อื่นๆ ที่ใช้การประปา ที่สูบน้ำจากลำน้ำมูล ก็ต้องมีกติกาเวลาสูบให้พร้อมกัน ซึ่งต้องวางแผนอย่างรัดกุมก่อน แล้วนำเสนอ ผวจ.นครราชสีมา ในวันที่ 13 ก.พ.57 อีกครั้ง

MThai news