ปภ.แจ้งลำปาง แพร่ ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

Home / ข่าวทั่วไป / ปภ.แจ้งลำปาง แพร่ ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน ลำปาง แพร่ ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน คุมเข้มการเผาในพื้นที่ภาคเหนือ
516266-02
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยรายงานเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 57 พบ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเพิ่มสูงขึ้น ค่า PM อยู่ที่ 20 -159 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ จ.ลำปาง และแพร่ มีค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน และดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ซึ่ง ปภ. ได้ประสานจังหวัดภาคเหนือคุมเข้มมิให้มีการเผาในพื้นที่ รวมถึง ระดมรถบรรทุกน้ำ ฉีดพ่นน้ำลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ อีกทั้ง ขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเผาทุกชนิด และไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานช่วงที่มีหมอกควันปกคลุม เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากการสูดดมฝุ่นละออง